ฝนอีกแล้ว ยุงลายก็มาอีกแล้ว ต้องระวัง! ปี 60 เสียชีวิตแล้ว 63 ราย

43
 Medical image created by Jcomp - Freepik.com

สภาพอากาศในตอนนี้ เล่นเอาหลายคนงงไปตามๆ กัน ว่ามันจะอยู่ในหน้าไหนกันแน่ หนาวอยู่ดีๆ ฝนก็เทลงมา ร้อนมาสลับ ทำให้เอาหลายคนปรับตัวไม่ทัน ไม่เหมือนเจ้ายุงลายที่จ่อคิวจะออกอาละวาดอีกแล้ว

กรมควบคุมโรค ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อม  3 เรื่องสำคัญเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยคาดว่าช่วงสัปดาห์นี้หลายพื้นที่อาจมีฝนตก เสี่ยงน้ำท่วมขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้

หากย้อนไปในปีที่ผ่านมา ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่าตลอดปี 2560 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 59,130 ราย เสียชีวิต 63 ราย โดยเป็นกลุ่มเด็กวัยเรียนและกลุ่มวัยรุ่นที่ป่วยมากที่สุด จำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดในภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคใต้ รวมสองภาคคิดเป็นร้อยละ 62 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ ส่วนปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2561 พบผู้ป่วยโรคดังกล่าวแล้ว 279 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยร้อยละ 84 ยังคงพบในภาคกลางและภาคใต้เช่นเดียวกับ ปี 2560 กลุ่มอายุที่ป่วยมากคือ กลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยรุ่น คือ อายุ 10-24 ปี

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในสัปดาห์นี้ประเทศไทยอาจมีฝนตกในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งฝนที่ตกลงมา ทำให้เกิดน้ำขังในแอ่งน้ำ กาบใบไม้ เศษภาชนะหรือภาชนะที่มีกักเก็บน้ำไว้ใช้  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค

กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนให้เตรียมความพร้อมใน 3 เรื่องสำคัญ ดังนี้

1.การป้องกันการถูกยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้ง พร้อมกำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน

2.การเฝ้าระวังอาการของโรค เช่น ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร หน้าแดง ผิวหนังเป็นจุดเลือด อาเจียน ปวดท้อง

3.พบแพทย์ทันทีเมื่อป่วยและมีไข้สูง  หากช้าอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น แม้มีเพียงอาการเริ่มต้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยทันที เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

ทั้งนี้ได้แนะนำมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”  คือ

1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง

2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422