วันพุธ 8 กรกฎาคม 2020

ครม.ไฟเขียวเพศเดียวกันแต่งงานได้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพรบ.คู่ชีวิต เปิดโอกาสให้เพศเดียวกันแต่งงานได้ เปิด 9 สาระสำคัญ และข้อกฎหมายรองรับการจัดการในครอบครัว ครอบคลุมการจดทะเบียน – หย่าร้าง

เรื่องล่าสุด

เรื่องยอดนิยม

Must Read