พก. โชว์นวัตกรรมสำหรับคนพิการ ในงาน “Innovation Fun Festival”

พก. โชว์นวัตกรรมสำหรับคนพิการ ชูคนพิการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ เต็มศักยภาพ ในงาน “Innovation Fun Festival” พร้อมทั้งสาธิตนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี ในชีวิตประจำวันของคนพิการ การทดลองใช้อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นวัตกรรมที่อยู่อาศัย   เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

แนะปรึกษาแพทย์ ก่อนเดินทางเข้าประเทศที่มีการระบาดมาลาเรีย

เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดโรคไข้มาลาเรีย ควรปรึกษาแพทย์คลินิกเวชศาสตร์ฯ ก่อนการเดินทาง ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด หากเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วสงสัยมีอาการป่วยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

โรคฉี่หนู ไม่ได้มีแค่หนู หน้าฝนต้องระวังการลุยน้ำ

โรคไข้ฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ เช่น หนู หมู วัว สุนัข แมว เชื้อเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล รอยขีดข่วน หรือผิวหนังที่เปื่อยนุ่มเนื่องจากแช่น้ำอยู่นาน โดยจะพบมากในช่วงฤดูฝน กรมควบคุมโรคจึงมีประกาศเฝ้าระวัง ในช่วงหน้าฝนนี้

เรื่องล่าสุด

เรื่องยอดนิยม

Must Read