เดินทาง สร้างแรงบันดาลใจ “สถาปัตย์ SPU เรียนรู้นอกห้องเรียน”

สาขาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์"กำแพงเพชร สุโขทัย และศรีสัชนาลัย" เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการออกแบบภายใน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จุดประสงค์หลักของโครงการคือ การฝึกให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง เพื่อนำไปใช้ตอบโจทย์ Design project ในวิชาออกแบบ

เรื่องล่าสุด

เรื่องยอดนิยม

Must Read