ชมผลงานอันโดดเด่น รางวัล GIT’s World Jewelry Design Awards

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานประกาศผลงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 13 ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการประกวดพลอยเจียระไน ครั้งที่ 3 มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท หรือ 35,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดสามารถของนักออกแบบ และ ช่างเจียระไนพลอยรุ่นใหม่ สู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายในงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019

เรื่องล่าสุด

เรื่องยอดนิยม

Must Read