สิงห์ เอสเตท รวมพลังคนรักทะเล ในงาน “#SeaYouTomorrowRUN”

สิงห์ เอสเตท รวมพลังคนรักทะเลกว่า 2,000 คน ในงาน “#SeaYouTomorrowRUN วิ่งคืนคุณค่าสู่ทะเล” พร้อมมอบรายได้จากการสมัครวิ่งกว่า 1 ล้านบาทให้กับ 4 หน่วยงานเพื่อท้องทะเล ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก มีเหตุการณ์ที่สัตว์น้ำหายาก เช่น วาฬนำร่อง เต่าทะเล รวมไปถึงพะยูนอย่างกรณีของมาเรียม ที่เสียชีวิตเนื่องจากผลของขยะพลาสติกในทะเลเป็นประจำ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายงานว่า...

เรื่องล่าสุด

เรื่องยอดนิยม

Must Read