ตะลุยดินแดนแห่งลายสักที่มิวเซียมสยาม

นิทรรศการ “สักสี สักศรี Tattoo COLOR Tattoo HONOR” สร้างปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-ไต้หวัน กับการรวบรวมลายสักจาก 3 กลุ่มชาติพันธุ์ที่หาชมยาก และสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งปี “สักสี สักศรี Tattoo COLOR Tattoo HONOR” ที่เขย่าการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ความกล้าหาญ เกียรติยศ และคติความเชื่อ...

วงการแพทย์ค้านโฆษณาเรื่องการตรวจพันธุกรรม

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ แถลงการณ์จุดยืนร่วมกัน เรื่อง “เท็จหรือแท้ : โฆษณาการตรวจยีน” ค้านการโฆษณาเรื่องการตรวจพันธุกรรมที่ดูเหมือนกับว่าจะทำได้อย่างกว้างขวาง จนสามารถตรวจหาศักยภาพหรือสมรรถภาพของเด็กได้แต่เริ่มแรก หรือใช้คัดเลือกอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย หรือสมรรถนะทางกีฬาและการออกกำลังกายที่เหมาะสม ตลอดไปจนการตรวจความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ

นักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ Health Check Up โรงพยาบาลพระรามเก้า

โรงพยาบาลพระรามเก้าและสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงการส่งเสริมเผยแพร่การกีฬาให้ผู้เปลี่ยนอวัยวะได้รู้จักออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาสมรรถภาพทางกายมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ และจะต้องให้การสนับสนุนและผลักดันนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะให้มีศักยภาพทางด้านกีฬาในการแข่งกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก

เรื่องล่าสุด

เรื่องยอดนิยม

Must Read