ดยุกแห่งซัสเซกซ์ทรงเปิดตัว”Travalyst” เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

25

ดยุกแห่งซัสเซกซ์ทรงประกาศการร่วมมือระดับโลกซึ่งมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาการอนุรักษ์ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และขยายการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น โดยจะสนับสนุนแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปทั่วแวดวงการเดินทาง

“Travalyst” เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นำทีมโดยเจ้าชายแฮร์รี่ ที่ก่อตั้งร่วมกับผู้ให้บริการชั้นนำในแวดวงการท่องเที่ยวอย่าง Booking.com, Ctrip, Skyscanner, TripAdvisor และ Visa โดยเป็นโครงการที่อุทิศให้กับการเสาะหาและนำเสนอตัวช่วยที่จะทำให้การเดินทางมีความยั่งยืนมากขึ้น โครงการริเริ่มครั้งนี้นำธุรกิจทั่วโลกมารวมตัวกัน ทั้งกลุ่มที่อยู่ใจกลางของการเชื่อมโยงลูกค้า และกลุ่มที่เป็นผู้ปฏิบัติการในตลาดการเดินทาง เพื่อนำความสามารถเฉพาะของแต่ละกลุ่มมาใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการมอบความรู้ สร้างความตระหนัก และการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

การเป็นพันธมิตรสุดน่าทึ่งครั้งนี้ทำให้เกิดวิธีใหม่ในการเดินทาง โดยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้ทุกคนออกไปสำรวจโลกกว้างในแบบฉบับที่เป็นไปอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยคุ้มครองผู้คน สถานที่ และสัตว์ป่า ตลอดจนรักษาอนาคตที่ดีให้กับจุดหมายและชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้คงอยู่จนถึงคนรุ่นหลัง ๆ กลุ่มพันธมิตรนี้จะร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ รวมถึงผู้บริโภคและชุมชน โดยขั้นแรกจะเสาะหาและสื่อสารถึงวิธีการที่ช่วยกระตุ้นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความยั่งยืนและสร้างตัวเลือกของผู้บริโภคในพื้นที่ห้มีมากขึ้น ซึ่งรวมถึงสนับสนุนคนท้องถิ่น คุ้มครองสัตว์ป่า รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและความเสียหายทางธรรมชาติ อีกทั้งบรรเทาปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง

“การเดินทางมีพลังที่ไม่สามารถหาสิ่งใดเปรียบได้ ในการช่วยเปิดโลกทัศน์ของผู้คนสู่วัฒนธรรมที่แตกต่าง ประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมถึงทำให้เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าอย่างลึกซึ้งต่อสิ่งที่โลกของเรามี การเติบโตของการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะกระตุ้นการนำแนวทางเพื่อความยั่งยืนไปใช้ทั่วโลก และเพื่อรักษาสมดุลของการเติบโตนี้ ให้สอดคล้องกับความต้องการทางสิ่งแวดล้อมและประชากรท้องถิ่น การรวมกลุ่มบริษัท ผู้บริโภค และชุมชนเข้าด้วยกันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราที่จะปกป้องจุดหมายต่าง ๆ และระบบนิเวศเพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต” ดยุกแห่งซัสเซกซ์ กล่าว

อย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นผลมาจากการเดินทางของผู้คนจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งเพิ่ม อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะทำสิ่งดี ๆ ในแต่ละทริปก็เพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นกัน โดยในปีที่ผ่านมา ทริประหว่างประเทศนั้นเกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งในแต่ละปีเฉลี่ยอยู่ที่ 1.4 ล้านทริป ซึ่งแตะสถิตินี้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 2 ปี (UNWTO) ตั้งแต่ ค.ศ. 2543 เป็นต้นมาจำนวนทริปที่เกิดขึ้นในแต่ละปีของผู้คนทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า (World Bank) ทำให้การเดินทางและธุรกิจท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงิน 8.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้เศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2561 (WTTC)

จำนวนผู้เดินทางซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ให้เห็นว่าทริประหว่างประเทศจะสามารถแตะที่ 1.8 พันล้านภายใน พ.ศ. 2573 ซึ่งเป็น 2 เท่าของจำนวนทริปที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง 20 ปี (UNWTO) 1 ใน 10 ของงานทั้งหมดทั่วโลกนั้นเกี่ยวกับการเดินทาง (WTTC) และคาดว่าภายใน 10 ปี จำนวนนักท่องเที่ยวซึ่งไปเยือนประเทศในตลาดที่กำลังเติบโตจะแตะที่ 1 พันล้านต่อปี ซึ่งนับเป็น 57% ของทริประหว่างประเทศทั้งหมดจากทั่วโลก (UNWTO)

Travalyst ตั้งใจที่จะรวบรวมความแข็งแกร่งและความกว้างขวางของตลาดการเดินทางทั่วโลก ดูแลความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างอุตสาหกรรม รวมถึงกระตุ้นและสนับสนุนตัวช่วยและการริ่เริ่มใหม่ ๆ ในแวดวงการเดินทางอย่างยั่งยืน พันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งต่างต้องการจุดประกายความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่มีความคิดเห็นตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทองค์กร หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และนักเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อปฏิรูปอนาคตของการเดินทางให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น