ชวนปั่นจักรยานชมทัศนียภาพเวียดนามเหนือ และทะเลสาบอินเล

23

weeboon.com เว็บไซต์ระดมทุนสาธารณะชวนปั่นจักรยานเพื่ออนุรักษ์การท่องเที่ยวกลางแจ้งอย่างยั่งยืน ระหว่าววันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 ที่ประเทศเวียดนามเหนือ และระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ที่ทะเลสาบอินเล ประเทศพม่า ชมทัศนียภาพในระยะทาง 125 กิโลเมตรเพื่อนำรายได้มอบมูลนิธิในท้องถิ่น

การจัดกิจกรรม YCC เริ่มต้นในปี 2560 เป็นครั้งแรกในประเทศเวียดนาม เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดของเด็กจำนวน 33 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการระดมทุนในรูปแบบการปั่นจักรยานเพื่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวกลางแจ้งอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปีนี้แบ่งการจัดกิจกรรม YAANA Corporate Challenge (YCC) 2019 เป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 ที่ประเทศเวียดนามเหนือ และระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ที่ทะเลสาบอินเล ประเทศพม่า รายได้ทั้งหมดจะมอบให้มูลนิธิ Operation Smile Vietnam มูลนิธิ Blue Dragon Children’s มูลนิธิ Bagan Plastic Campaign มูลนิธิ Minzontaung Burmese Star Tortoise Centre และมูลนิธิ Khiri Reach’s Water Well Project ตามลำดับ

กลุ่มเป้าหมายหลักของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้บริหารองค์กรที่จะสนับสนุนกิจกรรมตามแพคเกจ ได้แก่ ระดับบซิลเวอร์ (Silver) สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมได้ 1 คน ระดับโกลด์ (Gold) สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมได้ 2 คนและระดับแพลตินัม (Platinum) สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมได้ 3 คน ผู้เข้าร่วมจะได้ปั่นจักรยานทัวร์ในระยะทาง 125 กิโลเมตรใน 2 วัน สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมหรือบริจาคสิ่งของสนับสนุนและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.yaana-ventures.com/ycc/