“ย้อนเพลา อโยธยาศรีรามเทพนคร” เสริมแกร่งเที่ยวอยุธยา

78

จังหวัดพระนครศรีอยุธยายกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  จัดงาน  “ย้อนเพลา อโยธยาศรีรามเทพนคร” ภายใต้การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกิจกรรมย่อยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกระแสมาแรงมากจากการเข้ามาถ่ายทำละคร ที่มีบทเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามรอยละครจำนวนมาก โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ในขณะที่การท่องเที่ยวก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่จังหวัดร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกมานานในเรื่องมรดกโลก เป็นหนึ่งในเรื่องที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เงื่อนไขมา

โดยปีที่ผ่านมาจังหวัดได้ดำเนินโครงการเนรมิตอยุธยา และโครงการต่างๆ มากมาย ทั้งงานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานถนน งานกล้องวงจรปิด งานสัญญาณไฟจราจร งานการนำสายไฟฟ้าลงดิน งานการทำป้ายเส้นทางต่างๆ การซ่อมแซมโบราณสถานและจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ประมาณ 7-8 จุด เช่น วัดไชยวัฒนาราม และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้งยังได้ศึกษาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างภาค รวมไปถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ต่อไป

นายสัมฤทธิ์  กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรม มีเรื่องราวน่าค้นหา หากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมบูรณาการกัน ว่าจะทำอย่างไรให้จังหวัดฯ เป็นเมืองมรดกโลก สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมนำไปขยายต่ออย่างกว้างขวาง ภาพรวมการท่องเที่ยวของพระนครศรีอยุธยาดีกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการเข้ามาถ่ายทำละคร เช่น เรื่องศรีอโยธยา และที่มีกระแสมาแรงมากคือ เรื่องบุพเพสันนิวาส ที่มีบทเกี่ยวกับอยุธยา ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามรอยละครจำนวนมาก

โดยเฉพาะ ในปี 2561 เกิดกระแสขึ้นหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะละคร ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก คาดว่ากระแสละครจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงปี 2562 เนื่องจากมีหลายหน่วยงาน หลายค่าย ที่เข้ามาถ่ายทำละครที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนไทยที่รู้สึกตื่นตัวมาก ขณะเดียวกันกิจกรรมอีเว้นท์ก็มีการพัฒนารูปแบบ การปรับปรุง เพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ภาพรวมการท่องเที่ยวเติบโตตามผลงานที่วางไว้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องการยกระดับการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงได้กำหนดจัดงานนี้ขึ้นมา

และเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรีปัจจุบันของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภา-นิติบัญญัติแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557  ข้อ 6 เรื่องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการสร้างสิ่งจูงใจ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน หรือจัดเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ส่งเสริมให้ ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand tourism year) ขณะที่แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงต้องดำเนินการยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวและ เร่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

ภายในงานมีกิจกรรมย่อยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย บูธจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นสินค้าของดีของเด่นในจังหวัดอยุธยา บูธสถานที่พัก และตลาดย้อนยุค การแสดงแสง – เสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการแสดงแฟชั่นโชว์สุดอลังการการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคและของดีของเด่นของจังหวัดอยุธยา และพบกับ คุณนุ่น รมิดา ประภาสโนบล นักแสดงรับเชิญจากละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานแต่งชุดไทยมาเที่ยวภายในงานลุ้นรับของรางวัลมากมาย และถ่ายภาพกับ Landmark จำลองสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์สแควร์ จำกัด