พร้อมแล้วเช็คอินเลย 10 หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว จ.อุบลฯ

129

เสน่ห์ของเมืองไทย ยังมีอีกหลากหลายแง่มุมให้ค้นหา และที่ดึงดูดใจได้ไม่รู้เบื่อก็คือ วิถีของชุมชน ซึ่งมีความหลากหลาย และเป็นเอกลักษณ์ จากสภาพแวดล้อมและวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายอันงดงาม

จังหวัดที่ได้ชื่อว่าอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศไทย ดินแดนที่จะสัมผัสแสงแรกได้ก่อนใครในสยาม ในวันช่วงปีใหม่ ผู้คนมากมายจะมุ่งหน้าตรงไปเพื่อรับแสงแรกเพื่อเสริมกำลังใจ ทำให้อุบลราชธานี เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ

กิจกรรมสำคัญประจำปีของอุบลฯ คืองานประเพณีแห่เทียนพรรษา ‘ฮีตศรัทธาราชธานีแห่งเทียน’ ซึ่งได้จัดขึ้นด้วยความงดงามอลังการ ผ่านไปด้วยความทรงที่ดีของผู้คน จนทำให้ต้องกลับไปเยือนอุบลฯ กันแทบทุกปี

ไข่กระทะ-ก๋วยจั๊บญวน อีกหนึ่งอาหารเช้ายอดฮิตเมืองอุบล

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ อันเป็นที่รูกจัก อุบลฯ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่ทุกที่ แทบจำเรียกได้ว่า มากันเดือนละครั้ง ก็ยังไม่เบื่อ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของทางภาครัฐ

 

ไม่นานมานี้ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิด โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLAGE) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน เป็นการประกาศชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องราวของธรรมชาติและวัฒนธรรม ชวนกันไปเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้และสัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง

นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในเส้นทางต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็ง บนพื้นฐานของอัตลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่น วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ตลอดจนธรรมชาติที่สวยงาม สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าสู่ชุมชน เพื่อสร้างงานและรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจังหวัดอุบลราชธานีจัดอยู่ในเส้นทางสายอารยธรรมอีสานใต้และเส้นทางวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง ภายใต้สโลแกน OTOP นวัตวิถี ‘แอ่งเล็ก…เช็คอิน’

 

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLAGE) 8 เส้นทาง 7 อำเภอ 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

เส้นทางสายอารยธรรมอีสานใต้

 1. อำเภอน้ำยืน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
 • บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโดมประดิษฐ์
 • บ้านหนองขอน หมู่ที่ 5 ตำบลโดมประดิษฐ์
 • บ้านหนองขอนพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลโดมประดิษฐ์

 1. อำเภอบุณฑริก 1 หมู่บ้าน ได้แก่
 • บ้านสมพรรัตน์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสะโน

 1. อำเภอนาจะหลวย 1 หมู่บ้าน ได้แก่
 • บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย

 1. อำเภอสิรินธร 1 หมู่บ้าน ได้แก่
 • บ้านโนนหินกอง หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมคำสร้อย

เส้นทางวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง

 1. อำเภอโพธิ์ไทร 1 หมู่บ้าน ได้แก่
 • บ้านสองคอน หมู่ที่ 1 ตำบลสองคอน

 1. อำเภอนาตาล 1 หมู่บ้าน ได้แก่
 • บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน

 1. อำเภอโขงเจียม 2 หมู่บ้าน ได้แก่
 • บ้านตามุย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่
 • บ้านปากลา หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์กลาง

การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน นับเป็นช่วงของการเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ ซึ่งคนไทยต่างพื้นที่และชาวต่างชาติอาจจะไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่น เครื่องดื่มสมุนไพร การแสดงพื้นบ้าน รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ

อุบลราชธานีพร้อมแล้ว คุณล่ะพร้อมหรือยัง หากพร้อมแล้ว ก็ไปกันได้เลย