ทั้งงานในบ้าน นอกบ้าน พอไหม สังคมยังต้องการอะไร กับผู้หญิงยุค 4.0

1008

ในยุคที่ผู้หญิงออกมาทำงานนอกบ้านกันเป็นเรื่องปกติ เราคงได้เห็นพลังของพวกเธอเหล่านั้นแล้วว่า มีบทบาทในการดูแลวิถีชีวิต ทั้งของตัวเอง ครอบครัว และสังคมได้ ผ่านการยอมรับอย่างไม่มีข้อกังขาสำหรับสังคมในวันนี้ แถมผู้หญิงก็ยังเป็นกลุ่มที่ทรงพลัง เพราะนอกจากพวกเธอจะมีกำลังจ่าย จากรายได้ที่หาด้วยตัวเองแล้ว เธอยังเป็นผู้ตัดสินใจหลักๆ สำหรับการใช้จ่ายในครอบครัวอีกด้วย

ล่าสุด “พม. POLL” ได้ประสานความร่วมมือกับ “นิด้าโพล” ในการสำรวจความคิดเห็นของคนในสังคมที่มีต่อผู้หญิงยุคใหม่ ในหัวข้อ “หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0” ซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

สังคมปัจจุบันมีความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

จากการสำรวจพบว่า ร้อยละ 80.21 เห็นว่า สถานภาพทางสังคมระหว่างหญิงและชาย ในปัจจุบันเท่าเทียมกัน และร้อยละ 79.52 เห็นว่า สังคมให้โอกาสกับผู้หญิงเท่าเทียมกับ

สังคมยอมรับความสามารถของผู้หญิง ทั้งในการเป็นนักบริหารระดับสูง รวมถึงการเป็นนักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

โดยพบว่า ร้อยละ 94.46 เห็นว่า ผู้หญิงสามารถเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ และ   ร้อยละ 94.90 เห็นว่า ผู้หญิงสามารถเป็นนักการเมืองได้

 

“ความสำเร็จในชีวิตของผู้หญิงปัจจุบัน”

พบว่า ร้อยละ 33.71 เห็นว่า ผู้หญิงปัจจุบันมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

สิ่งที่ผู้หญิงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรจะเป็น  

พบว่า ร้อยละ 42.08 เห็นว่า ผู้หญิงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องทำงานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน

ร้อยละ 51.20 เห็นว่า หากผู้หญิงทุ่มเทหรือให้เวลากับการทำงานนอกบ้านมากกว่าในบ้าน จะทำให้เกิดปัญหาครอบครัว นอกจากนี้

ร้อยละ 77.31 ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการทำงานบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเท่านั้น

ร้อยละ 76.83 เห็นว่า ผู้หญิงในยุคไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องมีบุตรเมื่อแต่งงานแล้ว เพื่อมีคนไว้ดูแล

ร้อยละ 23.95 เห็นว่า ผู้หญิงควรทำอาชีพเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ และรองลงมาร้อยละ 15.42 ผู้หญิงควรทำอาชีพเกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างประเทศ

 

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า การจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนในประเด็น “หญิงไทย ยุคใหม่ สไตล์ 4.0” ภายใต้โครงการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ กิจกรรมวัดอุณหภูมิทางสังคม “พม. POLL” ครั้งที่ 2/2561 โดย พม. ได้ตระหนักถึงพลังของสตรีไทยซึ่งมีส่วนสำคัญในการธำรงรักษาความมั่นคงของครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีไทยและส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีไทยมีความรู้ ความสามารถ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

เกี่ยวกับผลสำรวจ

ผลสำรวจ “หญิงไทย ยุคใหม่ สไตล์ 4.0”  เป็นการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 18 – 72 ปี จำนวน 4,800 ตัวอย่าง จาก 24 จังหวัดทั่วประเทศ จากนั้น มีการนำผลสำรวจส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่อไป