FN ร่วมให้ข้อมูลงาน Opp Day ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560

112

FN ร่วมให้ข้อมูลงาน Opp Day ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560
ปรับกลยุทธ์ เตรียมดันยอดขาย

นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา (ที่2จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง (ที่2จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และนางสาวบุณฑริกา บุญคำ (ที่1จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 ให้แก่นักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน หรือ Opportunity Day โดยบริษัทฯ ปรับกลยุทธ์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ขยายช่องทางการจำหน่าย เล็งเพิ่มสินค้ากลุ่มใหม่ รองรับกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มฟื้นตัว โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย