โรงงานน้ำตาล ออกสตาร์ทเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบปี 2563/64

1
สิริวุทธิ์ เสียมภักดี

โรงงานน้ำตาล ออกสตาร์ทเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบช่วง 13 วันแรก ชี้คุณภาพอ้อยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หลังชาวไร่ส่งอ้อยสดเข้าหีบในช่วงแรกสูงถึง 83.54% ของปริมาณอ้อยทั้งหมด 4.99 ล้านตัน สูงกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดไว้ สะท้อนความตั้งใจของทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มุ่งลดผลปัญหาอ้อยไฟไหม้

สิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริษัท 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า แนวโน้มในช่วงแรกการเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 ของโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรง ระยะเวลา 13 วัน หลังเริ่มทยอยรับผลผลิตมาตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพอ้อยเข้าหีบในช่วงแรกอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีปริมาณอ้อยสด 4.17 ล้านตัน หรือคิดเป็น 83.54% จากปริมาณผลผลิตเข้าหีบ 4.99 ล้านตัน และมีอ้อยไฟไหม้เข้าหีบเพียง 0.82 ล้านตันเท่านั้น เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่ไฟไหม้เข้าหีบสูงถึง 2.8 ล้านตัน หรือ 40.91% ซึ่งเป็นปริมาณอ้อยที่ลดลง สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่ต้องการร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การจัดส่งอ้อยสดเข้าหีบของชาวไร่ ยังส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการหีบสกัดน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) ในฤดูการผลิตปีนี้ปรับตัวมาอยู่ที่ 77.98 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ขณะที่ค่าความหวานของอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่ 11.51 ซี.ซี.เอส. ซึ่งชาวไร่อ้อยจะได้รับค่าอ้อย ณ ค่าความหวานเฉลี่ยดังกล่าว อยู่ที่ 1,003.35 บาทต่อตันอ้อย จากราคาอ้อยขั้นต้นที่ 920 บาทต่อตันอ้อย ณ ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. หรือได้รับเงินเพิ่มจากค่าความหวานที่เพิ่มขึ้น 55.20 บาท ต่อ 1 ซี.ซี.เอส.

ส่วนปริมาณอ้อยในปีนี้ที่คาดว่าจะมีประมาณ 70 ล้านตันนั้น ทางโรงงานประเมินว่าด้วยกำลังการผลิตต่อวันของโรงงานที่เพียงพอจะทำให้สามารถบริหารจัดการการจัดเก็บผลผลิตอ้อยให้ดีที่สุดได้ โดยยังคงมุ่งหวังจะรักษาเป้าหมายไม่ให้มีอ้อยไฟไหม้เข้าหีบเกิน 20% ตามนโยบายของภาครัฐกำหนดไว้