“วิริยะประกันภัย- กรุงเทพดุสิตเวชการ” เปิดวิถีใหม่ประกันสุขภาพ

29
เกรียงศักดิ์ โพธิเกษม

“วิริยะประกันภัย” จับมือ “กรุงเทพดุสิตเวชการ” เปิดวิถีใหม่ประกันสุขภาพ เสนอกรมธรรม์ประกันภัยแบบเข้าถึง ราคาเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ 17 บาท ได้รับความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี จับตลาดกลุ่มคนทำงาน สุขภาพแข็งแรง ผู้ต้องการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพในอนาคต

โดยสองพันธมิตรคาดว่า จะได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวไทย เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสุขภาพและยังกังวลถึงความเสี่ยงจากติดต่อของโรคระบาด Covid-19 โดยกรมธรรม์จะคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในวงเงินคุ้มครองเริ่มต้น 100,000 บาท และ ความคุ้มครองสูงสุด 700,000 บาท ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าแพทย์ ค่าการพยาบาล ค่ายา ค่าอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ และที่สำคัญสามารถเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลในเครือ BDMS ได้ทั่วไทย

นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า จากผลพวงของวิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลให้คนในสังคมเรียนรู้ถึงเรื่องของหลักประกันสุขภาพกันมากขึ้น เพื่อดูแลตัวเอง และได้ตระหนักว่า การรักษาพยาบาลจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของภาครัฐนั้นบางส่วนยังมีข้อจำกัด ในขณะที่ความคุ้มครองที่จะได้รับจากการประกันสุขภาพในระบบประกันภัยก็ไม่สามารถเข้าถึง เพราะมีราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความคุ้มครองที่ค่อนข้างสูง จนการซื้อประกันสุขภาพกลายเป็นสินค้าสำหรับคนที่มีรายได้สูงเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ วิริยะประกันภัยจึงได้ร่วมหารือกับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ว่า จะร่วมกันทำอย่างไร ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คนไทยมีโอกาสที่จะมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพฉบับแรกกันถ้วนหน้า และนี่จึงเป็นที่มาของ โครงการ “คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย: Viriyah Healthcare by BDMS” เป็นการตอบโจทย์การรักษาพยาบาลที่หลากหลายครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศและ ASIA โดยเน้นราคาผลิตภัณท์ที่มี 3 แผน โดยมีราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงวันละไม่ถึง 17 บาทให้ความคุ้มครองถึง 100,000 บาท ต่อปี และ แผนที่ 2 ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ ไม่ถึง 24 บาทให้ความคุ้มครองถึง 300,000 ต่อปี และแผนสูงสุดเพียงวันละ ไม่ถึง 33 บาทได้รับความคุ้มครองถึง 700,000 บาท ต่อปี

สำหรับเงื่อนไขความคุ้มครองนั้นเป็นความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อรายปีไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละปีและได้รับผลประโยชน์ใหม่ต่อเนื่องทุกปี เริ่มต้นคุ้มครองอายุตั้งแต่ 16-60 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึง 80 ปี ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยแบบคนไข้ใน ตั้งแต่ บาทแรก จนครบวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่าห้องปกติ ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ค่าการพยาบาล ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล รวมถึงค่าอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ และค่ายา ค่าแพทย์ และที่สำคัญ ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS

ด้วยราคาค่าเบี้ยประกันภัย และมาตรฐานการรักษาที่ได้รับ ตลอดไปถึงศักยภาพที่ทั้ง 2 องค์กรมีเครือข่ายอยู่ทั่วไทย โดยเฉพาะช่องทางตัวแทนของวิริยะประกันภัย นายเกรียงศักดิ์ เชื่อว่า เหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบใหม่นี้ได้โดยง่ายและตัดสินใจซื้อได้ทันที นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดผลประโยชน์ให้กับผู้คนที่เคยซื้อแผนประกันสุขภาพ Covid19 เพียงแค่พวกเขานำหน้าตารางกรมธรรม์มาแสดงว่าได้เคยซื้อสินค้านี้ ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์จากบริษัทประกันใดก็ตาม สามารถนำมาใช้แทนเงินสด มูลค่าสูงสุด 800 บาทต่อกรมธรรม์ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 อีกทั้งบริษัทฯยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ในการมอบสิทธิประโยชน์เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563