สัมมนาออนไลน์ “การป้องกันโรคระบาดด้วยระบบอัจฉริยะ”  

4

โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน มุ่งสู่ใต้แบ่งปันประสบการณ์ควบคุมโรคของประเทศไต้หวัน ภายใต้กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “การป้องกันโรคระบาดด้วยระบบอัจฉริยะ ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่-ไต้หวัน สมาร์ท เฮลท์แคร์ และกลยุทธ์ป้องกันโรคโควิด-19” รวมทั้งหมด 8 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 63 เป็นต้นมา

การสัมมนาดังกล่าว เพื่อมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การควบคุมโรคของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ รัฐบาลท้องถิ่น ฯลฯ และในงานสัมมนาออนไลน์รอบสุดท้ายที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 63 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก จางซูเจิน จากแผนกพยาบาลโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน มาร่วมบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่และความสำคัญของพยาบาลต่อการต่อสู้กับโรคโควิด-19 (The Role and Importance of Nurses in Fighting COVID-19) นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ศศมน ศรีสุทธิศักดิ์ จากกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข มาแชร์วิธีรับมือของรัฐบาลไทยด้วย งานสัมมนาครั้งนี้มีทั้งพยาบาล อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกว่า 120 ท่านจากนานาประเทศ อาทิประเทศ ไทย พม่า อินโดนีเซีย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผู้ชมราว 150 ท่าน รับชมผ่านไลฟ์สดจากศูนย์การแพทย์ในต่างประเทศอีกด้วย

ในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณหวางซิ่วหง ผู้อำนวยการสมาคมพยาบาลไต้หวัน และคุณศิริมา ลีละวงค์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันกล่าวเปิดงาน โดยคุณศิริมา กล่าวชื่นชมการควบคุมโรคของไต้หวันว่าสามารถเป็นแบบอย่างให้ประเทศไทยปรับใช้ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังได้เชิญ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.ฟิตรี อโรเฟียตี หัวหน้าสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมฮัมมัดดีย่าห์ ยอกยาการ์ตา (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงคุณอีรนา คาร์ตินา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวางแผนการเติบโตสุรการ์ตา มหาวิทยาลัยกุสุมา ฮุสาดา (Universitas Kusuma Husada (UKH) Surakarta)  ฯลฯ มาร่วมแสดงความคิดเห็นภายในงานด้วย

ซึ่งงานสัมมนารอบสุดท้ายนี้มีพยาบาล อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกว่า 120 ท่านจากนานาประเทศ และมีผู้เข้าชมจากทั่วโลกกว่า 150 ท่าน เข้ารับชมผ่านไลฟ์สดจากศูนย์การแพทย์ในต่างประเทศ ทำให้งานสัมมนาออนไลน์ “การป้องกันโรคระบาดด้วยระบบอัจฉริยะตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่-ไต้หวัน สมาร์ท เฮลท์แคร์ และกลยุทธ์ป้องกันโรคโควิด-19” ในรอบสุดท้ายจบลงอย่างสมบูรณ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://c19webinars.visionthai.net/ หรือรับชมวิดีโองานสัมมนาที่ https://youtu.be/N5jYrqL5b0Q