สวนนงนุชชวนสูงวัยไปเที่ยวกัน วันจันทร์เข้าชมฟรี

430

สวนนงนุช พัทยา  1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก จัดโปรแกรมสนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยโปรโมชั่นสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป  สามารถเข้าฟรีสวนนงนุชได้ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

สำหรับโปรแกรมในช่วงวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา  ทางสวนนงนุชพัทยา ยังได้จัดพิธีหล่อเทียน 9 วัด 9 ต้น เพื่อให้สาธุชนร่วมกันทำบุญนำเทียนไปถวายวัดต่างๆในเขตชลบุรีจำนวน 9 วัด  ตั้งแต่วันที่  4-7 ก.ค 63 พร้อมกับชมขบวนแห่เทียน พรรษาในเวลา 11.30  น.  เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบไป

นอกจากนี้ยังได้จัดโปรโมชั่นสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติ ด้วยราคาและสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการของชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย โดยให้สิทธิพิเศษแก่ชาวต่างชาติในการซื้อบัตรผ่านประตู, บัตร นั่งรถชมวิว, บัตรชมการแสดงในราคาเดียวกับคนไทย  อีกทั้งยังมอบสิทธิพิเศษให้กับชาวต่างชาติในการเข้าชมสวนฟรี ตามโครงการเข้าฟรีของจังหวัดต่าง ๆ เหมือนกับคนไทย ด้วยการแสดงบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง ประกอบด้วย

  1. ใบขับขี่ไทย ( Thai drivers license )

2.บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ( Resident Card )

  1. Work permit ที่มีที่อยู่ในเขตจังหวัดที่เข้าฟรี

ทั้งนี้เพราะนอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเที่ยวสวนนงนุชแล้ว อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะเที่ยวแวะและซื้อสินค้าหรืออาหารตามจุดต่างๆระหว่างการเดินทาง จึงถือว่าเป็นโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกด้วย

เกี่ยวกับสวนนงนุช

เมื่อปี 2497 (ค.ศ.1954) คุณพิสิฐและคุณนงนุช ตันสัจจา ได้ซื้อที่ดินจำนวน 1,500 ไร่ (600 เอเคอร์) ระหว่าง พัทยา – สัตหีบ หลักกิโลเมตรที่ 163 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยเริ่มจากทำสวนผลไม้ เช่น มะม่วง ส้ม มะพร้าว และอื่น ๆ อีกมากมาย

ต่อมาเมื่อคุณนงนุช ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนๆ และประทับใจในความสวยงามของสวนต่างๆ ประกอบกับเป็นคนชอบดอกไม้เป็นทุนอยู่แล้ว จึงได้เกิดความคิดที่จะ “จัดสวนให้คนมาเที่ยวชม” จึงตัดสินใจเปลี่ยนสวนผลไม้เป็นสวนสำหรับท่องเที่ยวและพักผ่อน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด จัดแต่งให้เป็นสวนสวย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ อาทิ ที่พัก สระว่ายน้ำ ห้องอาหาร และจัดเลี้ยงสัมมนาสำหรับบริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร

สวนนงนุชพัทยาได้เปิดอย่างเป็นทางการในเมื่อปี 2523 (ค.ศ.1980) พร้อมจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยและการแสดงช้างแสนรู้ภายในโรงละคร กระทั่ง 3 ปีต่อมาคุณนงนุช ได้มอบให้ทายาทคนที่ 2 คือคุณกัมพล ตันสัจจา เข้ามาพัฒนา บริหารจัดการจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับแนวหน้า เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ในเขตร้อนมากกว่า 18,000 ชนิดเป็นศูนย์กลางของสวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกภายใต้แนวคิดรักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อนและเป็นสวนสำหรับคนทุกคนในโลกนี้

ปัจจุบันสวนนงนุชพัทยาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในระดับแนวหน้า มีพื้นที่กว่า 1,700 ไร่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก มีผู้เข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่าวันละ 5,000 คน และสวนนงนุชพัทยายังได้รับการยกย่องให้ติด 1 ใน 10 ของสวนที่สวยที่สุดในโลก โดยได้รับการการันตีจากเว็บไซต์ทั่วโลก พร้อมรางวัลเกียรติยศมากมายและปัจจุบันนี้ สวนนงนุชพัทยา ได้ฟื้นฟูและขยายแหล่งท่องเที่ยว ของสวนนงนุชพัทยา ขึ้นมาใหม่ เพื่อ “เป็นสวนนงนุชใหม่ สำหรับคนในศตวรรษที่ 21” อีกทั้งยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

ที่มา :  www.nongnoochtropicalgarden.com