ม.ศรีปทุมเผย 8 ธุรกิจมาแรง ปี 2020

13

แม้จะเพิ่งเริ่มต้นปี 2020 แต่ปี 2019 ที่ผ่านมา ก็มีแนวโน้มว่าปีนี้ธุรกิจจะต้องปรับตัวอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจโลก สงครามการค้า หรือ แม้กระทั้งสงครามจริงๆ ปีนี้ 2020 น่าจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแนวโน้มธุรกิจกันอย่างดุเดือด ใครไม่ปรับตัวมีสิทธิ์ลำบากและอาจต้องปิดกิจการไปเลยก็ได้

วันนี้ ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชวนทุกท่านมาลองวิเคราะห์กันว่าเทรนด์ธุรกิจหรือแนวโน้มธุรกิจใดที่มาแรงและควรทําธุรกิจอะไรดี หรือธุรกิจอะไรที่น่าสนใจในปี 2020

 8 ธุรกิจมาแรง ในปี 2020

  1. ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ จึงเป็นกลุ่มประชากรที่มีกำลังซื้อสูง

2.ธุรกิจ DIH (Do-it-your-Health) ดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ ฟิตเนส คอร์สดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

3.ธุรกิจออนไลน์ เป็นการตอบสนองความสะดวกสบาย ไม่เสียเวลาเดินทาง เช่น การขายสินค้าออนไลน์ คอร์สเรียนออนไลน์ เป็นต้น

4.ธุรกิจบริการจัดส่ง (Delivery Service) เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคออนไลน์

5.ธุรกิจ IT เพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่

6.ธุรกิจ ECO (Eco- Efficiency) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะปัญหาโลกร้อน

7.ธุรกิจความงาม เพราะคนส่วนใหญ่ย่อมต้องการให้ตนเองดูดีอยู่เสมอ

8.ธุรกิจแม่และเด็ก เนื่องจากพ่อแม่ยุคใหม่คำนึงถึงพัฒนาการของลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญ