‘FoodTech’ หนุนธุรกิจอาหารรุ่ง ผุดหลักสูตรเร่งรัด FBA Master Class

14

ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย ยังคงเติบโต และยิ่งมีความน่าสนใจมากขึ้น เมื่อมีผู้ให้บริการส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น FoodTech App เกิดขึ้นในประเทศไทยจำนวนมาก เป็นโอกาสสำหรับผู้สนใจทำธุรกิจร้านอาหารทั้งรายเดิม และรายใหม่ ที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน

Advertisement

เจสซี แดงบุญเรือง Growth & Expansion Team Lead LINE MAN กล่าวว่า FoodTech เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น จากการพัฒนาบริการส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ถือเป็นโอกาสของธุรกิจร้านอาหารทั้งรายเดิม และรายใหม่ ที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการขยายฐานลูกค้า เป็นช่องทางในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ร้าน และยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการสั่งซื้อสินค้ามาพัฒนาเมนูให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยำอีกด้วย

ปัจจุบัน ธุรกิจบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ในประเทศไทย มีมูลค่าประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 14% ซึ่งบริการส่งอาหาร คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8% ของมูลค่าธุรกิจร้านอาหารโดยรวมในประเทศไทย เพราะฉะนั้นจึงเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก

นอกจากเทรนด์ของการให้บริการธุรกิจร้านอาหาร เทรนด์ของอาหารยังมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564
โชติกา ชุ่มมี รองประธาน และหัวหน้าคลัสเตอร์ ดูแลกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center: EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการศึกษาพบเทรนด์ที่น่าสนใจของธุรกิจอาหารในอนาคต 3 ข้อ คือ

1. Healthy Choice ความกังวลในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้คนหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น เช่น อาหารออร์แกนิค

2. Elderly’s Choice สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาอาหารต้องตอบโจทย์ทั้งในเรื่องขนาด ความง่ายในการใช้ผลิตภัณฑ์ ผิวสัมผันที่อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย และได้สารอาหารครบถ้วน

3. Conveniece Food ที่เหมาะกับสังคมเมือง ความเร่งรีบ ทำให้เวลาในการทำอาหารลดลง
ในอเมริกา มีสตาร์ทอัพพัฒนาธุรกิจอาหารในรูปแบบ Meal-kit Delivery Service อาหารสำหรับพร้อมปรุงต่อ 1 หน่วย ที่มีการคำนวณปริมาณที่พอดีในแต่ละมื้อ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้แล้วยังสามารถลดปริมาณขยะจากการประกอบอาหาร (Food Watse) ได้อีกด้วย

ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี กล่าวว่า ธุรกิจอาหารในปัจจุบัน มีคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นธุรกิจที่มีเสน่ห์น่าค้นหา แต่ความท้าทายอยู่ที่การทำสิ่งที่มีเสน่ห์นี้ให้จีรังยั่งยืน ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้คือการจุดแข็งของตนเองให้เจอ และมองแนวโน้มนการพัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการเข้าไปยืนอยู่ในใจผู้บริโภคถือเป็นสิ่งสำคัญ

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ร่วมกับบริษัท เทสท์อิงค์ เอเชีย เปิดอบรมหลักสูตร Food Business Administration (FBA) Master Class โดยการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาความสามารถในเชิงธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารประเภทต่าง ๆ ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นธุรกิจอาหารชั้นนำ ดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหารที่มากประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการต่อยอดธุรกิจ โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมสนับสนุนด้านเงินทุน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดที่ www.fbathailand.com