TCELS สานต่อโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ

35

TCELS สานต่อโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย

Advertisement

เพราะ “ฟัน” คือ สิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต ล่าสุด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สานต่อโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑๐๐ คน ที่มีปัญหาเรื่องฟันและประสบปัญหาสุขภาพช่องปาก เข้าตรวจสุขภาพช่องปากได้ฟรี โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำวิธีดูแลสุขภาพปากและช่องฟันง่ายๆ ด้วยตัวเอง

นางสาวรัตนา วรปัสสุ

นางสาวรัตนา วรปัสสุ รักษาการผู้อำนวยการ โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า กิจกรรม “รักษ์ฟัน” จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาฟันและปัญหาสุขภาพช่องปาก เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย เนื่องจาก “ฟัน” มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต ใช้บดเคี้ยวอาหาร หากฟันไม่ดีหรือมีปัญหา ก็จะส่งผลระยะยาวเรื่องสุขภาพ ดั่งกระแสพระราชดำรัสของในหลวงราชกาลที่ ๙ ที่เคยตรัสไว้ว่า “เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง”

ดังนั้น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จึงได้สานต่อโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย พร้อมให้คำแนะนำผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุที่จัดต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง

ทางด้าน ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเชิงคลินิก โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า จากข้อมูลส่วนใหญ่จะพบว่า ผู้สูงอายุในต่างจังหวัดจะไม่มีความรู้และศึกษาข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องทำงาน เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว จึงคิดว่า “ไม่มีฟัน” ก็ไม่เป็นไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว “ฟัน” คือสิ่งที่สำคัญมาก นอกจากจะทำให้เรามีความมั่นใจ ฟันยังช่วยให้เราบดเคี้ยวอาหาร เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพราะฉะนั้นการมีสุขภาพฟันที่ดี สุขภาพร่างกายก็จะดีตามไปด้วย

ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง กล่าวปิดท้ายว่า หลักการง่ายๆ ที่อยากแนะนำสำหรับผู้สูงอายุ ก็คือ ควรตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำทุกปี และรับบริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา รวมทั้งการใส่ฟันเทียมทดแทนฟันที่สูญเสียไป อย่างเหมาะสม หมั่นทำความสะอาดช่องปากอย่างสม่ำเสมอ บ้วนปากหลังมื้ออาหารทุกครั้ง นอกจากนี้ยังควรแปรงซอกฟัน รวมถึงทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟัน บริเวณเหนือเหงือกที่เป็นช่องว่างใหญ่ๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของฟันอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๕๖๔-๖๙๖๐-๑, ๐๒-๕๖๔-๗๐๐๐ หรือ www.adtec.or.th