ประชุม “Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet”

27

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานประชุม “Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet” เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและจุดประกายความคิดและสรรสร้างแนวทางใหม่เพื่อร่วมปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีภายในงานมีผู้นำความคิด ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ มาแบ่งปันแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง อาทิ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น จีซี นายปฏิภาณ สุคนธมาน  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย จีซี นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ จีซี นายอาเธอร์ หวง ซีอีโอ และผู้ก่อตั้ง Miniwiz ไต้หวัน และ ไอรีน ดิแอซ รูอิซ ผู้จัดการทั่วไป มูลนิธิอีโคอัลฟ์ สเปน ณ โรงแรมดิแอทธินี เมื่อเร็วๆ นี้