ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความมั่นคงสุขภาพโลก

11

กรมควบคุมโรค เผยไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (GHSA) โดยมี 15 ประเทศเข้าร่วม หวังผลิตและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามให้เพียงพอ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (GHSA) ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการผลิตและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในงานสอบสวนโรคและเฝ้าระวังภัยทางสาธารณสุข โดยตั้งเป้าให้ได้ 1 ต่อ 200,000 ประชากร

ในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม  โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 97 คน จาก 15 ประเทศ  ได้แก่  บังคลาเทศ  กัมพูชา  จีน  ลาว  มาเลเซีย  มัลดีฟส์  พม่า  ฟิลิปปินส์  เกาหลีใต้  สิงคโปร์  ศรีลังกา  เนเธอร์แลนด์  ซาอุดิอาระเบีย  สหรัฐอเมริกา และไทย  โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งหวังที่จะได้

  1. ความก้าวหน้าในการผลิตและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และปัญหาอุปสรรคในการผลิตนักระบาดวิทยาภาคสนามให้ได้ตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ตั้งไว้
  2. ความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาการผลิตและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม
  3. สร้างแผนงานและข้อตกลง 5 ปี ด้านการพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภายใต้วาระความมั่นคงสุขภาพโลก (GHSA) เพื่อนำเสนอต่อการประชุมระดับรัฐมนตรีต่อไป (GHSA Ministerial Meeting)