กรุงไทย จัดโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 15th

137

กรุงไทย จัดโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 15th
ปั้นคนรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจ ร่วมสร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทยจัดโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 15th ภายใต้แนวคิด KTB Startup มุ่งมั่นส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศ พร้อมมอบเงินสนับสนุนธุรกิจ รวมมูลค่า 3,000,000 บาท

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 15th จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับกลุ่มบุคคลที่สนใจในด้านธุรกิจ Startup รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพในการสร้างธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้ที่เข้ารอบในโครงการนี้จะได้รับการอบรม เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ทั้งด้านการลงทุนและด้านการตลาด ซึ่งสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดแนวคิดในการทำธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป ที่สำคัญคือต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดแนวคิด แผนธุรกิจ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภท Best Startup Idea รับสมัครบุคคลทั่วไป ทีมละไม่เกิน 3 คน ที่มีไอเดียในการทำธุรกิจ แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีสินค้าและบริการที่พัฒนาเพื่อเข้าสู่ตลาด
2. ประเภท Best Startup Project รับสมัครบุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคล ทีมละไม่เกิน 3 คน เป็นผลงานที่มีการพัฒนาสินค้าและบริการต้นแบบ (Portotype) เตรียมเข้าสู่ตลาดหรืออยู่ระหว่างทดลองตลาดไม่เกิน 2 ปี

“ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับเงินสนับสนุนธุรกิจและเกียรติบัตร แบ่งเป็น ประเภท Best Startup Idea จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 20,000บาท และ ประเภท Best Startup Project จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท และในรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเงินสนับสนุนธุรกิจ เกียรติบัตร และโล่รางวัล โดยประเภท Best Startup Idea แบ่งเป็น 3 รางวัลได้แก่ รางวัลที่ 1 เงินสนับสนุนธุรกิจ 200,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสนับสนุนธุรกิจ 100,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสนับสนุนธุรกิจ 50,000 บาท และประเภท Best Startup Project แบ่งเป็น 3 รางวัลได้แก่ รางวัลที่ 1 เงินสนับสนุนธุรกิจ 1,500,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสนับสนุนธุรกิจ 500,000 บาท รางวัลที่ 3 มูลค่าเงินสนับสนุนธุรกิจ 200,000 บาท รวมมูลค่า 2,200,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท รวมมูลค่าเงินสนับสนุนธุรกิจทั้งสิ้น 3,000,000 บาท”

ผู้สนใจ สามารถสมัครผ่านทาง www.ktb.co.th/csr ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม โทร.0-2208-4460