FTE ควง APM FSS เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.สุราษฎร์ธานี

58

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) พร้อมด้วย นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และนายจิรภัทร์ บูรณตรีเวทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) แกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุน จ.สุราษฎร์ธานี ณ ห้องศรีวิชัย ดี โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก