แฟชั่นโชว์ศิลปนิพนธ์ มศว. ครั้งที่ 17

140

ผ่านไปแล้วกับแฟชั่นโชว์ศิลปนิพนธ์โดยน้องๆดีไซนเนอร์หน้าใหม่จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งนี้เป็นปีที่ 17 ที่มศวผลักดันดีไซนเนอร์หน้าใหม่มาประดับวงการแฟชั่นดีไซน์ของประเทศไทยและในดับสากลในปีนี้ประกอบไปด้วยผลงานหลากหลายแนวทั้งแบบที่สวยงามสวมใส่ได้จริงสวยงามไปจนถึงงานคอนเซปชวลที่เน้นการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะเสื้อผ้าผสานแรงบันดาลใจจากวัสดุหรือผลงานศิลปพื้นบ้านของไทย โดยปีนี้เป็นปีแรกที่โชว์ถูกจัดขึ้นที่โรงยิมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) และคาดว่าในปีต่อๆ ไปที่นี่จะเป็นสถานที่ใช้ในการจัดโชว์ของ มศว