ทีเอ็มบี จับมือ มูดี้ส์ อนาลิติกส์ ยกระดับระบบพิจารณาสินเชื่อเทียบมาตรฐานโลก

28

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี และ นายวาเอล ฮาดาลา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ มูดี้ส์ อนาลิติกส์ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (Corporate Loan System: CLS) สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ยกระดับระบบการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อของธนาคารเทียบมาตรฐานระดับโลก ด้วยการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยจะสามารถลดระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อได้กว่า 50% พร้อมส่งมอบประสบการณ์ใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมความแข็งแกร่งให้กับลูกค้าสามารถเติบโต “ได้มากกว่า”