สสส.ประกวดงานเขียน “ความดีเล็ก ๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา”  

105

พื้นที่ดีๆ สำหรับนักเขียนมาถึงแล้ว เมื่อโครงการ แรงบันดาลใจจากธรรมราชา สนับสนุนโดย สสส. เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดศิลปะการ สร้างสรรค์งานเขียนในหัวข้อ “ความดีเล็ก ๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา” ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณโดยมีต้นทางเนื้อหาจากการได้อ่านหนังสือ “บันทึกความจงรัก” และ “บันทึกคำจงรัก” สามารถดาวน์โหลดลิงค์หนังสือทั้งสองเล่ม ได้ที่ https://goo.gl/FTnAej : บันทึก ความจงรัก และ https://goo.gl/jMYLLf : บันทึกคำจงรัก

ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา สร้างสรรค์ผลงานผ่านร้อยแก้ว มีความ 2 หน้า A4 หรือร้อยกรอง ความยาว 8 บท ถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม ส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ word มาที่ E mail : m4hproject@gmail.com หรือ ส่งออนไลน์ที่ https://goo.gl/cULNq9 พร้อมชื่อ – สกุล ที่อยู่ในการ ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2561 ประกาศผลการตัดสินรางวัล 30 สิงหาคม 2561 ผ่านแฟนเพจ https://www.facebook.com/kingrama9myinspiration และมอบรางวัลกันยายน 2561

รางวัลการประกวด ประเภทร้อยแก้ว ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร, รางวัลชมเชย 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ประเภทร้อยกรอง ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร, รางวัล ชมเชย 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร โดยมีรางวัลพิเศษ สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาส่งผลงาน เข้าร่วมมากที่สุด รับโลห์รางวัลประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเขียนขึ้นเอง มิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดจากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ในทุกช่องทาง

ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่ง เข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดๆ ถือเป็นความ รับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และหากมีการตรวจสอบพบการละเมิดลิขสิทธิ์ภายหลังการ ประกาศผลการตัดสิน โครงการจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี ในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดง สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล

นักศึกษาทั่วประเทศอย่ารอช้า ร่วมเปิดเรื่องราวเล็กๆ ของตนเอง ที่มีแรงบันดาลใจจากพระราชา ผู้ทรงธรรม สร้างสรรค์งานเขียนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2561 สอบถามโทร 086-516-7328 และ 081-697-7207