“โอชา” เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของ “มูลนิธิบ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง”

32

นางสาวมัจจติกา อภิภัทรโชติกุล พร้อมนายสุธิพงศ์ แสงหิรัญ ที่ปรึกษา ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้แก่ บริษัท พี วาย ฟู้ด จำกัด หรือแบรนด์โอชา ตัวแทนร่วมงานและจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกทารุณกรรม ติดเชื้อเอดส์ และถูกทอดทิ้งของ มูลนิธิบ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง โดยมีคุณสมจิตร วงศ์อนันต์ หัวหน้าฝ่ายรับบริจา รับมอบ ณ บ้านพักฉุกเฉิน เมื่อเร็วๆนี้