พานาโซนิคมอบหูฟังให้น้องผู้พิการทางสายตา

32

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณชุติมณฑน์ จิวาลักษณ์ ผู้จัดการ ฝ่ายโฆษณาและสื่อสารองค์กร บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบหูฟังรุ่น HV41 จำนวน 53 ชิ้น พร้อมทั้งการ์ดข้อความส่งมอบความรู้สึกดีๆ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ จากกิจกรรม ซื้อ 1 ให้อีก  1 ภายใต้โครงการ “Panasonic Bluetooth ปันเสียงเพื่อน้อง”  ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน โดยทุกๆ การซื้อผลิตภัณฑ์หูฟังพานาโซนิค Bluetooth ทุกรุ่น 1 ชิ้น พานาโซนิคพร้อมมอบหูฟัง อีก 1 ชิ้น เพื่อมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการต่อเติมศักยภาพแห่งการเรียนรู้ และสาธารณะประโยชน์แก่น้องๆ ผู้พิการทางสายตา