ทริป “รำลึก 250 ปี กรุงศรีอยุธยาแตก”

33

”เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด จัดทริป “รำลึก 250 ปี กรุงศรีอยุธยาแตก” สำรวจเมืองเก่าของเราแต่ก่อน ฟังประเด็นน่าเรียนรู้ ทำไมกรุงศรีอยุธยาจึงถูกข้าศึกตีแตก?  เมืองทั้งเมืองถูกเผาจริงหรือไม่? ทำไมต้องเผาและใครเป็นคนเผา? พร้อมท่องเที่ยวชมพระนครศรีอยุธยากับวิทยากรรับเชิญพิเศษ ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์และนักวิชาการผู้จุดประเด็นร้อนเรื่องเศียรของพระศรีสรรเพชญ์ ร่วมออกเดินทางวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,500 บาท พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี รับบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือเดือนละ 417 บาทต่อท่าน  ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02 631 3401 หรือ 02 631 3470 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า)