เทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติประจำปี 2561

39

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญเด็กๆ ครอบครัว รวมทั้งนักเขียน นักวาดภาพประกอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงาน เทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติประจำปี 2561 หรือ TK park International Children’s Picture Book Festival 2018 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Growth of The Brain and Imagination ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิล์ด

ภายในงานพบกับลานจัดแสดงหนังสือนิทานภาพนานาชาติ รางวัลต่างๆ จากเอเชีย (ไต้หวัน, ญี่ปุ่น) ยุโรป อเมริกาและอาเซียน นิทรรศการภาพประกอบนิทาน จากนักเขียน นักวาดภาพประกอบมืออาชีพจากใต้หวัน และนักเขียน นักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ของไทย พร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ Story time & Mini Workshop กิจกรรมฟังนิทานจากหนังสือนิทานนานาชาติ และโปรแกรมฝึกทักษะการคิดรูปแบบต่างๆสำหรับเด็ก ,Story time & Illustrated Workshop กิจกรรม ฟังนิทานและฝึกวาดภาพประกอบนิทานสำหรับเด็ก จากนักเขียน นักวาดภาพประกอบรางวัลแว่นแก้ว ,กิจกรรมฟังนิทานประกอบเพลง จากครูก้า อ.กรองทอง บุญประคองและคณะครูจากโรงเรียนจิตตเมตต์ และWorkshop สำหรับนักเขียน นักวาดภาพประกอบ โดยนักเขียน นักวาดภาพประกอบมืออาชีพชาวไต้หวัน

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 257 4300 ต่อ 136 หรือ 098 832 4151 คุณอุษา ศรีนวล