กรมการแพทย์ จับมือ อาร์เอ็กลีฟ เวิลด์ เมดิกา เดินหน้าการทำ clinical trial ใน 8 กลุ่มโรค

24

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (IMRTA) ประกาศเดินหน้าความร่วมมือกับ อาร์เอ็กลีฟ เวิลด์ เมดิกา ภายใต้ศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศ (International Medical Cannabis Research Center: IMCRC) ในการพัฒนาสูตรยาจากกัญชาเพื่อใช้ในการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพโดยการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) ครอบคลุม 8 กลุ่มโรคหลัก

นงค์ลักษณ์ โกวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอ็กลีฟ เวิลด์ เมดิกา จำกัด เปิดเผยล่าสุดว่า บริษัทฯ ได้ลงนามคู่สัญญากับสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (IMRTA) ภายใต้ศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศ (International Medical Cannabis Research Center: IMCRC) เพื่อผสานความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางในการใช้น้ำมันกัญชงหรือน้ำมันกัญชาภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme) และเดินหน้าดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก (Clinical trial) ซึ่งครอบคลุมกลุ่มโรคและภาวะต่างๆ

ประกอบด้วย ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด, โรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา, ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบและโรคที่เกี่ยวข้อง, ภาวะปวดประสาทส่วนกลางที่ดื้อต่อการรักษา, ผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคองและผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย, โรคพาร์กินสัน, โรคอัลไซเมอร์ และกลุ่มโรคผิวหนัง เช่น สะเก็ดเงิน ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น

“การร่วมโครงการศึกษาวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) กับสถาบันประสาท สถาบันผิวหนัง และสถาบันมะเร็ง จะทำให้ประเทศไทยมียารักษาโรคต่างๆ ที่พัฒนาจากสายพันธุ์กัญชาที่ปลูก สกัด และขึ้นสูตรยาร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากนานาชาติ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเป็นผู้นำทางการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ในภูมิภาคพร้อมก้าวสู่เวทีโลกทางด้านสุขภาพ สร้างรายใด้ให้ประเทศตามยุทธ์ศาสตร์ Medical Tourism” นงค์ลักษณ์ โกวัฒนะ กล่าว