“พม. สานใจ ให้ครอบครัวไทยเข้มแข็ง” รับคู่รักบางซื่อ

46

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติมอบรางวัลและของที่ระลึกให้แก่คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขตบางซื่อ โดยมี นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตบางซื่อให้การดูแลต้อนรับอย่างดียิ่ง ซึ่งจัดงานภายใต้แนวคิด “รักยืนยง มั่นคง ที่บางซื่อ”เพราะชื่อ “บางซื่อ” สื่อความหมายให้ความรักยืนยาวด้วยรักที่ซื่อสัตย์ต่อกัน เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก หรือ Valentine’s Day ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี

โดยในปีนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นหน่วยงานตัวแทนของ พม. ร่วมจัดบูธนิทรรศการ “พม. ส่งรัก สานใจ ให้ครอบครัวไทยเข้มแข็ง” เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความรักที่สำคัญ รักอย่างสร้างสรรค์ เริ่มต้นที่รักของครอบครัว

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า สถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี และอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในสังคมไทย และวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ประชาชนคนไทยรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของชาวตะวันตก โดยในวันนี้ ไม่ว่าจะไปที่แห่งไหนก็จะได้เห็นความสวยงามของบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยการแสดงออกถึงความรักต่อกัน ไม่อยากให้เป็นเพียงความรักชองคู่รัก หรือหนุ่มสาวเท่านั้น แต่อยากให้เป็นการแสดงออกซึ่งความรักต่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก คู่ที่กำลังจะเริ่มต้นสร้างครอบครัว หรือคู่สมรสที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมานานแล้วก็สามารถแสดงความรักต่อกันเพื่อรักษาสัมพันธภาพให้คงอยู่ยาวนานยิ่งๆ ขึ้นไปได้

และในวันนี้ สค. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการที่สำนักงานเขตบางซื่อโดยภายในบูธมีกิจกรรมเกมส์ “ส่งรัก สานใจ” และเชิญชวนคู่รักเริ่มต้นความรักต่อกันด้วย 10 คำดี และแจกของที่ระลึกเกี่ยวกับ 10 คำดี เพราะเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมระหว่างบุคคลในครอบครัว และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของครอบครัว และต่อสุขภาพกายและจิตของบุคคลในครอบครัว จึงจำเป็นต้องเริ่มต้นรอบครัวด้วยการสื่อสารเชิงบวกต่อกันให้เกียรติกันทั้งทางกายและวาจา จะช่วยลดการเกิดความรุนแรงในครอบครัวได้ เพราะการสื่อสารระหว่างกันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ดีในการทำให้อีกฝ่ายมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และการสื่อสารในเชิงให้กำลังใจจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้มีความผูกพันรักใคร่ และครอบครัวมีความเข้มแข็งกันมากยิ่งขึ้น

ซึ่งกระทรวง พม. โดย สค. ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น 10 คำดีที่อยากได้ยินจากคนในครอบครัว ประกอบด้วย 1) เหนื่อยไหม 2) รักนะ 3) มีอะไรให้ช่วยไหม 4) คำชมเชย (เก่ง/ดี/เยี่ยม) 5) ไม่เป็นไรน่ะ 6) สู้ๆ นะ 7) ทำได้อยู่แล้ว 8) คิดถึงนะ 9) ขอบคุณนะ และ 10) ขอโทษนะ โดยพบว่า อันดับ 1 เหนื่อยไหม ร้อยละ 20.2 อันดับ 2 รักนะ ร้อยละ 16.1 อันดับ 3 มีอะไรให้ช่วยไหม ร้อยละ 15.2 ตามลำดับ

ด้าน นางสาวกุลจิรา กล่าวว่า การจัดงานวันแห่งความรักในวันนี้ สำนักงานเขตบางซื่อได้จัดงานภายใต้แนวคิด “รักยืนยง มั่นคง ที่บางซื่อ” เพราะชื่อ “บางซื่อ” สื่อความหมายให้ความรักยืนยาวด้วยรักที่ซื่อสัตย์ต่อกัน พร้อมทั้งยกบทความใน “นิราศพระบาท” มาเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจในการจัดงานด้วยบทความ “…ถึงบางซื่อชื่อบางนี้สุจริต เหมือนชื่อจิตที่พี่ตรงจำนงสมร มิตรจิตขอให้มิตรใจจร ใจสมรขอให้ซื่อเหมือนชื่อบาง…”

และในตอนท้าย นายเลิศปัญญาได้กล่าวว่า “ในฐานะที่เกิดและโตมาท่ามกลางขนบธรรมเนียบประเพณีไทยที่ดีงาม จึงมีความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย และอยากให้คนไทยรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเอาไว้ การแสดงออกซึ่งความรักต่อกันเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ขอให้ตั้งอยู่บนความถูกต้อง เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่น ควรสร้างความรัก ความอบอุ่น ความใส่ใจดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยความเข้าใจกันภายในครอบครัว เพราะรักอย่างสร้างสรรค์ เริ่มต้นที่รักของครอบครัว นำไปสู่สังคมปกติสุขต่อไป”