สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 3 ธ.ค. 64

3

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 4,912 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,101,778 ราย
หายป่วยแล้ว 2,009,574 ราย
เสียชีวิตสะสม 20,786 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,130,641 ราย
หายป่วยแล้ว 2,037,000 ราย
เสียชีวิตสะสม 20,880 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 ธันวาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 94,280,248 โดส
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 207,136 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 246,818 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 73,138 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 49,716,825 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,609,741 ราย
3. บราซิล จำนวน 22,118,782 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 10,329,074 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 9,703,107 ราย
ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,130,641 ราย