การต่อสัญญาความร่วมมือการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร

33

การต่อสัญญาความร่วมมือการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร (Bancassurance) ระยะเวลาขั้นต้น 15 ปี ระหว่างธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี”) ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร (“Bancassurance”) โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว เอฟดับบลิวดี จะได้รับสิทธิในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เป็นระยะเวลาขั้นต้น 15 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 การร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการเน้นย้ำความแข็งแกร่งของความร่วมมือในระยะเวลาที่ผ่านมาระหว่างธนาคารและเอฟดับบลิวดี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าของธนาคาร และ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจ Bancassurance ร่วมกับเอฟดับบลิวดีเพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ดีสุดในตลาด ที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อน (Simple & Easy) และตรงตามความต้องการของลูกค้า (Need-based)

จากการเติบโตของยอดขายเบี้ยประกันชีวิตของธนาคารที่มากกว่าการเติบโตของตลาดมากกว่า 3 เท่าในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ธนาคารและเอฟดับบลิวดีจึงเชื่อมั่นว่า การต่อสัญญาความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำจุดแข็งของทั้งสองธุรกิจมาสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าธนาคารต่อไป

ทั้งนี้ ธนาคารได้แต่งตั้งที่ปรึกษาจากธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกาเมอริลล์ ลินช์ และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน สิงคโปร์ จำกัด ร่วมให้ความเห็นในการกำหนดเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ตลอดการเจรจาสัญญา