จริงใจ FARMERS’ MARKET ส่งตรงจากมือเกษตรกรทั่วไทยสู่ชาวกรุงเทพฯ 

5
ญนน์ โภคทรัพย์

เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ปักหมุดเปิด  “จริงใจ FARMERS’ MARKET” แฟล็กชิพสโตร์แห่งแรก คัดที่สุด ผัก ผลไม้ทั่วไทย  ของดีเอกลักษณ์จาก 77 จังหวัด ส่งตรงจากมือเกษตรกรทั่วไทยสู่ชาวกรุงเทพฯ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ย้ำวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน ยกระดับต่อยอดความสำเร็จจากตลาด “จริงใจ FARMERS’ MARKET” สู่แฟล็กชิพสโตร์เต็มรูปแบบแห่งแรก คัดที่สุด ผัก ผลไม้  ทั่วไทย ของดีเอกลักษณ์จาก 77 จังหวัด กว่า 290 รายการ ส่งตรงจากมือเกษตรกรผู้ผลิตทั่วประเทศสู่คนกรุงเทพฯ  ที่ชั้น บี 1 หน้าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา บางนา ตั้งเป้าให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 เท่า ช่วยเหลือเกษตรกร 46 ชุมชน กว่า 3,000 ครัวเรือน  พร้อมยึดต้นแบบ “จริงใจ FARMERS’ MARKET” สาขาเซ็นทรัล บางนา เปิดเพิ่มอีก 10 สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายในปีนี้

ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เซ็นทรัล รีเทล มีแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างสรรค์คุณค่าร่วม (creating share value) กับทุกภาคส่วน หนึ่งในพันธกิจสำคัญคือการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ครัวเรือนและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง มีรายได้และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเซ็นทรัล รีเทล ได้นำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ องค์ความรู้ด้านค้าปลีก จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล และช่องทางจัดจำหน่ายแบบไร้รอยต่อ เพื่อถ่ายทอดทุกองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกร ชุมชน

ซึ่งโครงการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้แก่ ตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET ตลาดรูปแบบใหม่ที่กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ เซ็นทรัล รีเทล ริเริ่มขึ้น และเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2561 ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี โดยมีความตั้งใจสร้างให้เป็นแหล่งรวม ผัก ผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และของดีประจำจังหวัด ซึ่งได้รวบรวมผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานจนได้สินค้าคุณภาพดีพร้อมวางจำหน่ายให้ทุกคนได้เลือกซื้อ นอกจากนี้ตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET ยังเป็นเสมือนแหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET เปิดไปแล้ว 23 สาขา ประสบผลสำเร็จอย่างสูงทั้งในแง่การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรกว่า 6,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ และยังเป็นต้นแบบของตลาดที่ปลอดการใช้พลาสติก เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อลดปริมาณขยะ และรณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้ามาช้อปปิ้ง”

ญนน์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากความตั้งใจในการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยประจำท้องถิ่นและปรารถนาที่จะส่งต่อความสุขให้กับผู้คนในสังคมเมือง จึงเป็นที่มาให้เซ็นทรัล รีเทล ได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยการยกระดับตลาดจริงใจ FARMERS’ MARKET จากตลาดชุมชนสู่ จริงใจ FARMERS’ MARKET แฟล็กชิพสโตร์แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่ากรุงเทพฯ เป็นตลาดใหญ่ ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและให้ความสำคัญกับสินค้าคุณภาพที่มาพร้อมกับราคาที่คุ้มค่าในการจับจ่าย โดยมุ่งหวังให้เกษตรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 เท่า ช่วยเหลือเกษตรกร 46 ชุมชน กว่า 3,000 ครัวเรือน พร้อมตั้งเป้าเปิดเพิ่มอีก 10 สาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล ภายในสิ้นปีนี้ โดยยึดจริงใจ FARMERS’ MARKET  บางนา เป็นร้านค้าต้นแบบ

ด้านสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล     รีเทล กล่าวว่า “จริงใจ FARMERS’ MARKET แฟล็กชิพสโตร์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกนี้ จะช่วยสร้างโอกาส เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้า และเชื่อมโยงผู้บริโภครุ่นใหม่ได้รู้จักสินค้าอัตลักษณ์จากท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น โดยมีไฮไลต์สำคัญที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ ผักพื้นบ้านที่หายาก เช่น ผักสลัดน้ำ จ.ยะลา,ผักกระชับ จ.ระยอง,หน่อหวาย จ.สกลนคร, มะพร้าวกะทิเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี, ส้มจุก    จ.สงขลา และรวบรวมสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไว้มากถึง 60 รายการ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ, ลิ้นจี่ จ.นครพนม, หอมแดง ทุเรียนภูเขาไฟ จ.ศรีษะเกษ ฯลฯ  อาหารพร้อมทานของดีขึ้นชื่อคัดสรรมาจากตลาดจริงใจทั้ง 23 สาขาหมุนเวียนทุกเดือน พร้อมสาธิตกิจกรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจ อาทิ การสานผักตบชวา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย”

สเตฟานยังกล่าวเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ จริงใจ FARMERS’ MARKET แฟล็กชิพสโตร์ประสบความสำเร็จ คือ “ 1. ผักและผลผลิตคัดสรรสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศส่งตรงจากเกษตรกร สู่ผู้บริโภค มั่นใจได้ว่าทุกผลผลิตปลอดภัย ปลอดสารพิษ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับ  (Traceability) เพื่อทวนสอบขั้นตอนการปฏิบัติ ตั้งแต่การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจัดจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค รวมถึงมี QR Code ที่ป้ายสินค้า ณ จุดขายทุกรายการ

ซึ่งผู้บริโภคสามารถสแกนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า ลักษณะพิเศษของสินค้าที่นำมาจำหน่าย ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่นำมาจำหน่ายผ่านการคัดสรรมาอย่างดีที่สุด เสมือนไปซื้อถึงแหล่งเพาะปลูก พร้อมจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม ถูกใจทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค 2. ศักยภาพด้านโลจิสติกส์รถขนส่งสินค้าของท็อปส์ และซัพพลายเออร์ ขนส่งผลผลิตกลับมายังศูนย์กระจายสินค้า ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการขนส่ง  3. การสนับสนุนองค์ความรู้ในทุกมิติให้กับเกษตรกร โดยมีทีมจัดซื้อประจำภูมิภาคลงพื้นที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

และ 4. สร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจาก “จริงใจ FARMERS’ MARKET”แฟล็กชิพสโตร์ ผ่าน  Line @jjfarmersmarket, แอปพลิเคชัน Grab เลือก แกร็บมาร์ท (GrabMart), ช้อปออนไลน์ผ่าน www.tops.co.th และบริการ Click & Collect”

ร่วมกันสนับสนุนผัก ผลไม้ ทั่วไทย ของดี เด่น ดัง เป็นเอกลักษณ์จาก 77 จังหวัด กว่า 290 รายการ ที่ปลูกด้วยใจของพี่น้องเกษตรกรได้ที่ “จริงใจ FARMERS’ MARKET” แฟล็กชิพสโตร์ ชั้น บี1 หน้าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – เวลา 22.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : จริงใจ Farmers’ Market, Line @jjfarmersmarket

 

เกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทล

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือเซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย และเป็นบริษัทเรือธงด้านค้าปลีก ซึ่งเป็นรากฐานของกลุ่มเซ็นทรัล มีเครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกที่สำคัญ 3,764 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) นำเสนอสินค้าหลากหลายประเภท (Multi-category) ผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format) อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ในรูปแบบออมนิแชแนล โดยครอบคลุมกลุ่มแฟชั่น ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์, ซูเปอร์สปอร์ต, Central Marketing Group (CMG) และรีนาเชนเต (Rinascente) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ได้แก่ ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอนด์, เพาเวอร์บาย, เหงียนคิม, ออฟฟิศเมต, บีทูเอส, เมพ (e-book) และกลุ่มฟู้ด ได้แก่ ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ พลาซ่า, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, แฟมิลี่มาร์ท, บิ๊กซี/โก! และลานชี มาร์ท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมใน        3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทยที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้า รวมกัน 1,898 แห่ง ใน 55 จังหวัด พร้อมทั้งยังดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศอิตาลี และประเทศเวียดนาม รวมกัน 133 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)