ทีเอ็มบี เชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

17

ทีเอ็มบี เชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โดยธนาคารจะร่วมบริจาคสมทบ 1 เท่าของเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไปด้วย

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนี้ และขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชนทั่วไป บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือ เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “มูลนิธิทีเอ็มบี เพื่อโครงการสาธารณกุศล” เลขที่ 001-9-35960-3 โดยธนาคารจะร่วมบริจาคสมทบอีก 1 เท่า ของจำนวนเงินที่ได้รับบริจาคเข้ามาในบัญชี ณ วันที่ 15 สิงหาคม ศกนี้

ทั้งนี้ ผู้บริจาคที่ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ โปรดส่งสำเนาสลิปการโอนเงิน ระบุชื่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน ไปที่ TMBFoundation@tmbbank.com หรือ ส่งแฟกซ์ ไปที่ 02-242-3114