ซิกน่า ประกันภัย ชูธุรกิจแบบไฮบริดขับเคลื่อนยอดขาย

2

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย   กางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแบบไฮบริดเจาะกลุ่ม NCD’s  พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาผสมผสานกับการนำเสนอแผนประกันสุขภาพ หวังขับเคลื่อนยอดขายขององค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการสำรวจตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซิกน่ามุ่งศึกษามาโดยตลอด พบว่า คนไทยส่วนใหญ่มีอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD’s หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากที่สุด ซึ่งสาเหตุหลักเกิดมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอย่างไม่รอบคอบ ความเครียด และสภาพแวดล้อมที่ไม้เอื้ออำนวย โดยซิกน่าได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดังกล่าวของคนในสังคม เพื่อนำมาวิเคราะห์ และต่อยอดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ รวมถึงแนวทางการรับมือที่เหมาะสมที่สุด ก่อให้เกิดเป็นการพัฒนาระบบ Cigna Health Ecosystem ขึ้น ซึ่งเครื่องมือนี้จะกลายเป็น Total Health Solution Platform ที่ดีที่สุด และพร้อมที่จะดูแลปัญหาสุขภาพของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน ครอบคลุมครบทั้ง 5 สภาวะทางสุขภาพ ตั้งแต่ช่วงก่อนเจ็บป่วย ไปจนถึงขั้นตอนของแห่งการพักฟื้น

ดังนั้นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปีนี้ ซิกน่าได้ยึดองค์ประกอบหลัก 3 ประการในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ได้แก่

  1. Affordable: การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ง่าย ในราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทุก segment
  2. Predicable: การนำข้อมูลเข้ามาช่วยวิเคราะห์ถึงความต้องการที่แท้จริง เพื่อให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าในอนาคต
  3. Simple: การนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

ซิกม่าต้องการให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีด้วยเครือข่ายสุขภาพระดับโลก พร้อมด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า และ ผลิตภัณฑ์-การบริการที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดย Cigna Health Ecosystem ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา ที่จะช่วยให้เราดูแลลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากขึ้นในทุกขั้นตอนของการใช้ชีวิต ส่วนในแง่ของผลิตภัณฑ์ ในปีนี้เรายังมีการนำเสนอแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผนประกัน Cigna Signature Care ที่มีความคุ้มครองให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อประกันที่เหมาะสมกับวงเงินและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตนเอง ไปจนถึงแผน Cigna Global Health Plan ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมการดูแลรักษา ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ไปจนถึงครอบคลุมทั่วโลก ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาปิดช่องว่างแห่งความต้องการทางด้านประกันสุขภาพได้อย่างแท้จริง”

“ในปี 2021 ซิกน่าได้ตั้งเป้าหมายสำหรับการดำเนินงานภายใต้แนวคิด Anywhere, Any time, On the go! เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงซิกน่า ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดช่วงเวลาการถือกรมธรรม์ของซิกน่า โดยจะเน้นการพัฒนาการให้บริการเชิงดิจิทัลที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ผ่านการนำข้อมูลเข้ามาเรียนรู้และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อที่ดีที่สุด รวมไปถึงการเดินหน้าเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มอาชีพ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย กล่าว