มข.จัดประชุม การพัฒนาระบบข้อมูลภูมิคุ้มกัน

5

รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ 5 จากขวา) เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลภูมิคุ้มกันและหนังสือเดินทางสุขภาพด้วยเทคโนโลยีบล็อกเซน (Immunization Information System and Blockchain-based Health Immunity Passport) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท เมดิเซนส์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น