ธ.กรุงเทพ มอบหนังสือให้แก่โรงเรียน 400 แห่งทั่วประเทศ

4

ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) จัดงานมอบหนังสือให้แก่โรงเรียน 400 แห่งทั่วประเทศ โดยมี อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(คนที่ 4 จากขวา)ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด(มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) และอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด (คนที่ 2 จากขวา) ร่วมในพิธีครั้งนี้ จัดที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ วันที่ 19 มกราคม 2564