ข่าวปลอม อย่าแชร์! ประกาศปิดเมืองทางภาคเหนือ 11 จังหวัด

2

ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง ประกาศปิดเมืองทางภาคเหนือ 11 จังหวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการแชร์ภาพ พร้อมข้อความที่ระบุว่า จังหวัดทางเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ได้ออกประกาศปิดเมืองนั้น ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ภาพดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่ที่มีการระบาดของโควิด-19 ในรอบแรก ไม่ใช่สถานการณ์ในปัจจุบันแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ติดตามข้อมูลข่าวสารที่มาจากหน่วยงานของภาครัฐเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยประชาชนสามารถป้องกันตนเองด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งคัด หมั่นล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย ลดการสัมผัสที่ไม่จำเป็น และเว้นระยะห่าง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/ หรือโทรสายด่วน 1422 และเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ในภาพเป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่ที่มีการระบาดของโควิด-19 ในรอบแรก ไม่ใช่สถานการณ์ในปัจจุบันแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข