เอมิเรตส์กับเที่ยวบินพิเศษสู่ภูเก็ต เพื่อการกลับมาของการท่องเที่ยวไทย

2

สายการบินเอมิเรตส์ให้บริการเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในฐานะสายการบินระหว่างประเทศรายแรกที่เดินทางสู่จุดหมายปลายทางบนเกาะยอดนิยม

เที่ยวบิน EK376 ให้บริการด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 777-300ER โดยเริ่มออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดูไบเวลา 02:10 น. และถึงภูเก็ตเวลา 14:20 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังการแวะพักสั้น ๆ ในกรุงเทพฯ เที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวแรกนี้ ซึ่งถือเป็นการประกาศการกลับมาของการเดินทางระหว่างประเทศสู่ภูเก็ต โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ สายการบินเอมิเรตส์มุ่งขยายเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันให้บริการสู่ 99 เมืองในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งช่วยให้นักเดินทางสามารถเชื่อมต่อไปยังทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิกได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย ผ่านการเชื่อมต่อ ณ สนามบินนานาชาติดูไบ ทั้งนี้ สายการบินเอมิเรตส์ได้ใช้มาตรการที่ครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยอันสูงสุดแก่ลูกค้าและพนักงาน

ผู้โดยสารสายการบินเอมิเรตส์ สามารถแวะพักหรือเดินทางสู่เมืองดูไบ ซึ่งเปิดต้อนรับนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยวแล้ววันนี้ โดยผลการตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี PCR Test ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าดูไบ (โดยมีข้อยกเว้นบางกรณี) ในขณะที่ผู้โดยสารที่มีการต่อเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติดูไบ จะต้องแสดงใบรับรองก่อนขึ้นเครื่อง เมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย ตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้โดยสาร หากตรวจพบเชื้อโควิด-19: ผู้โดยสารสายการบินเอมิเรตส์สามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ด้วยมาตรการให้การช่วยเหลือค่ารักษาฟรี จากสายการบินเอมิเรตส์หากตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในระหว่างการเดินทาง โดยมีผลใช้ทันทีสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 และครอบคลุมทั้งสิ้น 31 วันนับตั้งแต่วันที่ออกเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งหมายความว่าผู้โดยสารของสายการบินยังคงได้รับความคุ้มครองหากมีการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่น ๆ หลังจากถึงจุดหมายปลายทางที่เอมิเรตส์มีให้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ www.emirates.com/COVID19assistance

เอมิเรตส์ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการต่าง ๆ อย่างครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและพนักงานของเอมิเรตส์ในเรื่องความปลอดภัยทั้งบนภาคพื้นดินและบนอากาศ รวมทั้ง การแจกชุดอุปกรณ์ดูแลด้านสุขอนามัย ที่ประกอบไปด้วย หน้ากาก ถุงมือ เจลทำความสะอาดมือ และกระดาษเปียกฆ่าเชื้อให้กับลูกค้าทุกท่าน ข้อมูลด้านมาตราการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย และบริการต่าง ๆ ของแต่ละเที่ยวบินสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.emirates.com/yoursafety

(เครดิตภาพ: Phuket Plane Spotter)