มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้

42

7 ตุลาคม ของทุกปี วันมะเร็งเต้านมสากล World Breast Cancer Day ถือเป็นโรคร้ายสำหรับเพศหญิง ซึ่งปัจจุบัน ถือเป็นปัญหาใหญ่ของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของคนไทย
ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบัน คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง รายใหม่วันละ 336 คน หรือ 122, 757 คนต่อปี และเสียชีวิตวันละ 221 คน หรือ 80,665 คนต่อปี โดยข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งรายงานว่าอุบัติการณ์โรคมะเร็งในไทย พบโรคมะเร็งใน เพศหญิง 151 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน และพบในเพศชาย 169.3 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน

โรคมะเร็งที่พบมากในเพศชายไทย คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี ส่วนในเพศหญิงไทยโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด คือ โรคมะเร็งเต้านม ซึ่งมะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกจึงกำหนดให้เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อสร้างความตื่นตัวให้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสุขภาพเต้านมของตนเอง และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ให้สตรีไทยใส่ใจดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคมะเร็งเต้านม โดยหมั่นสังเกตอาการของตนเอง และตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน หากพบสิ่งผิดปกติ หรือคลำพบก้อน ควรรีบเข้ามาพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง โดยมะเร็งเต้านมตรวจก่อน รู้เร็ว รักษาหายได้

สำหรับสัญญาณเตือนโรคมะเร็งเต้านม สังเกตุได้ ดังนี้
1. มีก้อนเนื้อหนาๆ ในเต้านม หรือใต้แขน
2. บริเวณหัวนมบุ๋ม หรือเต้านมมีรูปร่างผิดไปจากเดิม
3. มีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลจากหัวนม หรือมีแผลที่เต้านม หัวนม และรอบหัวนม
4. เต้านม มีผื่น แดง ร้อน ผื่นคลายผิวส้ม
5. มีอาการปวดบริเวณเต้านม

ทั้งนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แนะนำให้ใช้หลักการ 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง โดย 5 ทำ ได้แก่ 1) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2) ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด 3) กินผักผลไม้ 4) กินอาหารหลากหลาย 5) ตรวจร่างกายเป็นประจำ ส่วน 5 ไม่ ได้แก่ 1) ไม่สูบบุหรี่หรือสูดดม ควันบุหรี่ 2) ไม่มั่วเซ็กซ์ 3) ไม่ดื่มสุรา 4) ไม่ตากแดดจ้า 5) ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ หากปฏิบัติตามหลักการนี้ สามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ถึง 40%
#มะเร็งเต้านม #ศูนย์เต้านม #โรงพยาบาลจุฬาภรณ์