วีเอ็มแวร์ พัฒนา 5G Telco Cloud แพลตฟอร์ม รับเศรษฐกิจดิจิทัลบูม

3

เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม 5G Telco Cloud ตัวช่วยเสริมศักยภาพแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Communication Service Provider – CSP) หวังตอบโจทย์ความต้องกาของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 5G ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Advertisement

จากการคาดการณ์ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีมูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2568 ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ในภูมิภาคนี้ ต่าวเดินหน้าปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการใช้งานระบบคลาวด์และโมบายเฟิร์สเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจต่างก็มีความคาดหวังว่าเทคโนโลยี 5G จะช่วยกระตุ้นการเติบโต ดังนั้นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนารคมในภูมิภาคนี้จึงต้องการเครือข่ายที่ผ่านการพิสูจน์การใช้งานจริงและขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์ที่ทันสมัย รวดเร็วและความคล่องตัวพร้อมด้วยประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และแพลตฟอร์มมัลติคลาวด์ที่ของวีเอ็มแวร์ จะเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเปิดใช้งานเครือข่าย 5G ทั้งยังช่วยให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคม สามารถปรับใช้หลักการแบบCloud Nativeและนำเสนอแอปพลิเคชันและบริการที่แปลกใหม่ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ซันเจย์ เค. เดชมุคห์ รองประธานและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี วีเอ็มแวร์ กล่าวว่า นวัตกรรมเทคโนโลยีคลาวด์สำหรับบริการโทรคมนาคมและระบบประมวลผล Edge ของวีเอ็มแวร์ จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาท้าทายที่ลูกค้าต้องเผชิญในปัจจุบัน และช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจในอนาคต และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รวดเร็วมากขึ้น เพื่อนำเสนอแอปพลิเคชั่นและบริการใหม่ๆ ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการดูแลรักษาระบบ จึงช่วยให้สามารถเปิดใช้งานเครือข่าย 5G ได้รวดเร็วมากขึ้น

จุดเด่นแพลฟอร์ม Telco Cloud ของวีเอ็มแวร์ คือ การผสานรวม VMware Telco Cloud Infrastructure เป็นวิวัฒนาการล่าสุดของโซลูชั่น vCloud NFV และ VMware Telco Cloud Automation ซึ่งเป็นระบบงานอัตโนมัติสำหรับการผนวกรวมระบบแบบมัลติโดเมน Telco Cloud Platform พร้อมรองรับ 5G โดยได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ CSP สามารถปรับใช้เทคโนโลยีแบบCloud Nativeและนำเสนอแอปพลิเคชั่นและบริการบนโครงสร้างพื้นฐานมัลติคลาวด์ เนื่องจาก CSP มีการพัฒนาเปลี่ยนย้ายจากเครือข่าย NFV ไปสู่เครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้คอนเทนเนอร์ ดังนั้นวีเอ็มแวร์จึงได้พัฒนาโซลูชั่น VMware vCloud NFV ไปเป็น Telco Cloud Infrastructure ซึ่งจะช่วยให้ CSP ได้รับแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่มีความสอดคล้องกัน

ซันเจย์ เค. เดชมุคห์

พร้อมกันนี้ วีเอ็มแวร์ได้เปิดตัว Telco Cloud Operations ซึ่งเป็นโซลูชั่นการตรวจสอบรับรองโดยอัตโนมัติในแบบเรียลไทม์ ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดปัญหาช่องว่างระหว่างเครือข่ายเสมือนจริงและเครือข่ายทางกายภาพ โซลูชั่นนี้รองรับการตรวจสอบอย่างรอบด้านและการจัดการประสิทธิภาพบนหลายๆ เลเยอร์ของเครือข่าย รวมไปถึง SD-WAN จึงช่วยให้สามารถกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังบูรณาการระบบวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพและแดชบอร์ดการรายงานที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบเชิงรุก และยังเสริมสร้างขีดความสามารถด้วยโซลูชั่น Uhana จากวีเอ็มแวร์ ซึ่งรองรับการทำงานอัตโนมัติแบบอัจฉริยะสำหรับเครือข่าย Radio Access Network (RAN) จึงช่วยให้ CSP สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างรอบด้าน ครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมด