ยูนิลีเวอร์ ไทย จัดกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning Day by Promax”

8

ยูนิลีเวอร์ ไทย ผนึก ททท. อว. สพฐ. และบีอีเอ็ม จัดกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning Day by Promax”
ทำความสะอาดมหาวิทยาลัย โรงเรียน พื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว  พร้อมมอบผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมความมั่นใจห่างไกลโควิด-19

กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจในการยกระดับคุณภาพภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย ผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผลักดันแคมเปญ “ประเทศไทยที่คุณวางใจ” (Amazing Trusted Thailand) พร้อมจับมือ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม ร่วมจัดกิจกรรม

สาธารณสังคม “Bangkok Big Cleaning Day by Promax รวมพลปราบเชื้อเพื่อคนไทย” ดำเนินการ
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในแหล่งท่องเที่ยว สถานศึกษา และพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ วัดพระ
เชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าเรือท่าพระจันทร์ และรถไฟใต้ดินสถานีสนามไชย รวมทั้งมอบผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ทั้ง 3 สูตร ให้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถานศึกษาในสังกัด อว. และ สพฐ. ใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และรณรงค์คนไทยให้ความสำคัญกับความสะอาดและสุขอนามัยในแบบวิถีใหม่

สุภัทร์ ไพรสานฑ์กุล รองประธานกรรมการบริหารการตลาด-ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์มาตลอด 88 ปี
ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย สำหรับกิจกรรมสาธารณสังคม “Bangkok Big Cleaning Day by Promax รวมพลปราบเชื้อเพื่อคนไทย” ตอกย้ำพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย ซึ่งยูนิลีเวอร์ได้สนับสนุนมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันที่มีมาตรการผ่อนปรนมาเป็นระยะ แต่ก็ยังมีการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตในแนววิถีใหม่
ได้อย่างปลอดภัย”

กิจกรรม “Bangkok Big Cleaning Day by Promax รวมพลปราบเชื้อเพื่อคนไทย” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่
7 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณสังคมในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วย 3 ผลิตภัณฑ์
โปรแมกซ์ ในพื้นที่สาธารณะที่มีการรวมตัวและจุดสัมผัสร่วมของประชาชน ซึ่งเสี่ยงต่อการระบาดระลอกสองในช่วงสถานการณ์ระหว่างการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยคลายความกังวลในการดำเนินชีวิตภายใต้วิถีชีวิตใหม่ โดยได้ผสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้ง ททท. ที่ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ “ประเทศไทยที่คุณวางใจ” ด้วยการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจ

ในการท่องเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ส่งผลให้ผ่านมาตรฐานและรับตราสัญลักษณ์ SHA ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว อว. และ สพฐ. ที่ให้ส่งผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ ไปดูแลความสะอาดและอนามัยของอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่สถานศึกษาในสังกัดรวม 40 แห่ง รวมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมนี้ รวมทั้ง บีอีเอ็ม ที่ให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่สาธารณะที่เป็นจุดสัมผัสร่วมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สนามไชย รวมทั้งท่าเรือท่าพระจันทร์ อีกด้วย” นายสุภัทร์ กล่าว

ผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ มีส่วนผสมสารโซเดียมไฮโปคลอไรต์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ พิสูจน์แล้วว่าฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ภายใน 60 วินาที จากผลทดสอบในการฆ่าเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสามารถฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียสูงสุด 99.9%* ผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์มีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของพื้นผิวและการใช้งาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวอเนกประสงค์ ในรูปแบบ 1) สเปรย์ ขนาด 500 มล. สำหรับการใช้งานที่สะดวกและง่าย และ 2) ชนิดผสมน้ำ ขนาด 900 มล. สำหรับทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวขนาดใหญ่ และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ จึงมั่นใจได้ว่าโปรแมกซ์จะช่วยให้การดูแลทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

*จากผลทดสอบการฆ่าเชื้อไวรัส Adenovirus type 5 และ Murine norovirus และเชื้อแบคทีเรีย S. aureus, P. aeruginosa, E.coli, และ E.hirae