“อิเดมิตสึ”พาเด็กด้อยโอกาสชมงานประดับไฟ “ศิลป์แสง แห่งแรงบันดาลใจ”

28

“อิเดมิตสึ” ร่วมมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาส
พาชมงานประดับไฟ “ศิลป์แสง แห่งแรงบันดาลใจ”

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด เปิดโลกแห่งความฝันและจินตนาการให้กับเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส นำน้องๆ จาก “บ้านราชวิถี, บ้านมหาเมฆ, และบ้านเด็กกำพร้า” รวม 300 คน เข้าร่วมงาน “ศิลป์แสง แห่งแรงบันดาลใจ” งานประดับไฟสุดยิ่งใหญ่บนถนนรัชดา ซอย 8 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างจินตนาการและส่งเสริมคุณค่าชีวิตทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน

ดร.จักรกริช วหาวิศาล ประธานบริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ภายใต้ชื่อ “IDEMITSU” (อิเดมิตสึ) และ “DAPHNE” (ดาฟเน่) ในประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องจากทุกปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การเติบโตขององค์กรและสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 48 ปีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทจึงมีแนวคิดจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมในงาน “ศิลป์แสง แห่งแรงบันดาลใจ” (Thailand Illumination Festival 2017) งานประดับไฟเรืองแสง LED กว่าล้านดวง บนพื้นที่ 39 ไร่ เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ปลูกฝังให้คนไทยดำเนินชีวิตด้วยการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังให้คนในองค์กรและประชาชนที่เข้ามาชมงาน ได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการเป็นผู้ให้ มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน และร่วมทำบุญด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล โดยจะมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายอาหารภายในงาน และกิจกรรมการเล่นเกมตามซุ้มกิจกรรมต่างๆ ก่อนส่งต่อรายได้และบริจาคของมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา ศิริราชมูลนิธิ และสถานสงเคราะห์ต่างๆอีกมากมาย

และในโอกาสพิเศษนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับเด็กๆ ในกิจกรรม “พาน้องท่องสวนเรืองแสง” ประจำปี 2560 เปิดโลกกว้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส จาก “สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ, และสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย” รวม 300 คน ไปทัศนศึกษาเปิดโลกแห่งจินตนาการเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ใหม่ ชมงานประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ นิทรรศการ “ในหลวงในดวงใจ” และร่วมกิจกรรมพิเศษ แปรอักษรเป็นคำว่า “Merry X’Mas” ให้เข้ากับบรรยากาศและสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

“กิจกรรม “พาน้องท่องสวนเรืองแสง” เป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งเสริมคุณค่าชีวิตทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ได้มีการสร้างจินตนาการ สร้างฝัน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต” ดร.จักรกริช กล่าวในท้ายที่สุด