‘ซีวิลเอนจีเนียริง’ รับโอกาสทอง รัฐเดินหน้าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

7

ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 50 ปี เปิดเผยว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้คาดว่ายังมีแนวโน้มที่ดี หลังจากภาครัฐมีนโยบายเดินหน้าโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสของ CIVIL ที่นำความชำนาญในงานวิศวกรรมโยธา และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐขึ้นทะเบียนให้ CIVIL เป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษงานก่อสร้างจากหน่วยงานภาคราชการต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนเครื่องจักรติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จ หรือ Launcher นำมาใช้ในการดำเนินโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค ช่วยลดปริมาณแรงงานและลดระยะเวลาได้ 2-3 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้วิธีการก่อสร้างแบบเดิม