หัวเว่ย ประกาศเปิดตัวระบบเก็บข้อมูลรุ่นใหม่ OceanStor Pacific Series

6

หัวเว่ย ได้ประกาศเปิดตัวระบบเก็บข้อมูลมวลสูงรุ่นใหม่อย่าง OceanStor Pacific Series ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูล AI, HPC, วิดีโอ และข้อมูลมวลสูงอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเชื่อถือได้ ด้วยการทลายขีดจำกัดเดิม ๆ ในทางสถาปัตยกรรม บริการ และสมรรถนะการทำงาน

พร้อมงัดใช้อัลกอริทึม EC ที่มีความยืดหยุ่น แข็งแกร่ง และรองรับหลายโปรโตคอล ประกอบกับชุดฮาร์ดแวร์เฉพาะงาน หน่วยเก็บมวลสูงนี้นับเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการเก็บข้อมูลมวลสูงที่รองรับกับอนาคต เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ปลดล็อกขุมพลังของข้อมูลในยุคอัจฉริยะได้อย่างเต็มกำลัง การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ส่งผลให้การผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นที่นิยมในโมเดลธุรกิจสมัยใหม่

การผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นโอกาส และเปลี่ยนโอกาสเหล่านี้เป็นบริการ จนกลายเป็นผลกำไรในท้ายที่สุด ปัจจัยการผลิตใหม่นี้ทำให้องค์กรต่าง ๆ เร่งหาวิธีรวบรวมและเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ ให้คุ้มค่ากับต้นทุน ทั้งข้อมูลเชิงโครงสร้างจากบริการหลัก และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างปริมาณมากจาก 5G, IoT และ UHD โดยองค์กรต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้ เพื่อแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นความรู้และบริการ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตต่อไป

ปีเตอร์ โจว ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยเก็บข้อมูลและการมองเห็นอัจฉริยะของหัวเว่ย กล่าวว่า “ข้อมูลมวลสูงจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการพลิกโฉมองค์กรธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ปัจจุบัน มีข้อมูลเพียง 2% ทั่วโลกที่ถูกจัดเก็บ และมีข้อมูลเพียง 10% ที่กำลังถูกใช้เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ ทุกวันนี้ องค์กรต่าง ๆ กำลังเผชิญกับปัญหาขีดความสามารถไม่เพียงพอ การเก็บข้อมูลแยกกัน และความซับซ้อนในการบริหารจัดการเมื่อต้องรับมือกับข้อมูลมวลสูง OceanStor Pacific Series จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเป็นการวางมาตรฐานใหม่ในการเก็บข้อมูลมวลสูงที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน และช่วยให้เราก้าวขึ้นเป็นตัวเลือกที่ไว้วางใจได้ในการเก็บข้อมูลมวลสูง”

ชาง ไหเฟิง ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยเก็บมวลสูงของหัวเว่ย ได้อธิบายถึงทิศทางกลยุทธ์ของหัวเว่ยสำหรับตลาดหน่วยเก็บมวลสูง โดยมี 3 ข้อ ดังนี้
– เทคโนโลยีแถวหน้า: หัวเว่ยสร้างฮาร์ดแวร์ที่ทำงานเฉพาะทางมากมาย และงัดใช้นวัตกรรมซอฟต์แวร์สุดล้ำ เช่น อัลกอริทึมลดขนาดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและรองรับหลายโปรโตคอล และความน่าเชื่อถือหลายระดับเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

– นวัตกรรมธุรกิจ: หัวเว่ยงัดใช้เทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมในเรื่องการป้องกันและลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล เพื่อเป็นผู้เล่นรายแรกในอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมโมเดลธุรกิจที่เน้นเรื่องความจุรองรับ โมเดลดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทราบถึงสิ่งที่จะได้ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการจัดหา รวมถึง TCO และเกณฑ์การใช้งานสำหรับหน่วยเก็บมวลสูง

– ความเชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรม: หัวเว่ยได้รับพลังขับเคลื่อนจากข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรม ทำให้หัวเว่ยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยได้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมเร่งการพลิกโฉมองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และปลดปล่อยขุมพลังของข้อมูลให้เป็นที่ปรากฏ

หัวเว่ยได้เปิดตัวอุปกรณ์จัดเก็บไฟล์รุ่นแรกในปี 2552 และได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากนับแต่นั้น โดยครองอันดับ 1 ในส่วนแบ่งตลาดจีนเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ติดต่อกัน OceanStor Pacific Series มีเป้าหมายที่จะกลายเป็นตัวเลือกที่ไว้วางใจได้สำหรับข้อมูลจำนวนมากด้วยการใช้ประโยชน์จากความรู้ทางเทคนิคตลอดหลายปีในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อย่างเต็มที่ และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีทั้งประสิทธิภาพ คุ้มราคา และไว้วางใจได้

– ประสิทธิภาพ: ซีรีส์นี้ทลายขอบเขตบริการเดิม ๆ เพื่อให้รองรับการเชื่อมต่อหลายระบบทั้งไฟล์, HDFS และโปรโตคอลวัตถุ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพและการสูญเสียทางความหมายที่เกิดจากเกตเวย์แบบเดิม โดยในการวิจัยและพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินั้น ระบบการจัดเก็บข้อมูลของหัวเว่ยเพียงตัวเดียวทำการประมวลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในหลายเฟส ข้อมูลไม่จำเป็นต้องย้ายระหว่างระบบการจัดเก็บข้อมูลหลายระบบ ส่งผลให้พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริการขึ้นอีก 25% และลดพื้นที่ลง 20% การทลายขอบเขตด้านสมรรถนะนี้ ทำให้ระบบไฟล์รุ่นใหม่นี้รองรับการใช้งานที่มีการใช้แบนด์วิดท์ และ OPS สูง ให้สอดรับกับโหลด HPC ที่นับวันยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้น

– คุ้มค่า: ซีรีส์นี้เอาชนะกำแพงสถาปัตยกรรมด้วยนวัตกรรมโหมด vNode ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี EC ยืดหยุ่นรุ่นใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ดิสก์ขึ้นเป็น 93% มากกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมกว่า 40% โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ โหนดแบบใหม่ที่มีความหนาแน่นสูงและความจุใหญ่สามารถรองรับดิสก์ได้ 120 ตัวในขนาดเพียง 5U โดยมีความหนาแน่นกว่าเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บทั่วไป 2.67 เท่า และลดพื้นที่ลง 62.5% ข้อมูลประเภท hot data, warm data และ cold data จะถูกจัดเรียงเข้าใน SSD, HDD และ Blu-ray โดยอัตโนมัติตามต้องการ ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลสามารถเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่มีการแทรกแซง

– คงทนถาวร: ซีรีส์มีกลไก 4 ระดับสำหรับข้อมูล อุปกรณ์ ระบบ และโซลูชัน เพื่อรับรองความไว้วางใจได้ในระดับสูง โดยระบบการตรวจสอบสภาพการทำงานย่อยและการประมวลผลเบื้องต้นนั้น ช่วยระบุความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง OceanStor Pacific Series ใช้กลไก DR แบบ active-active ข้ามคลัสเตอร์และ multi-active แบบสามจุดสำหรับการทำ DR ข้ามขอบเขต เพื่อรับประกันการให้บริการออนไลน์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการจัดเก็บภาพ วิดีโอออนไลน์ และการใช้งานด้านการผลิตอื่น ๆ

ระบบเก็บข้อมูล Huawei OceanStor มีการนำไปใช้ในกว่า 150 ประเทศ ครอบคลุมลูกค้ากว่า 12,000 รายในภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การเงิน หน่วยงานรัฐบาล พลังงาน บริการสุขภาพ การผลิต และการคมนาคม โดย Huawei OceanStor เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับลูกค้าทั่วโลกที่กำลังมองหาวิธีจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบริการของตน