สัญลักษณ์ซ่อนความหมาย โลโก้ใหม่ กกท.   

184

วงการกีฬาของเมืองไทยยังคงมีอะไรให้ติดตามอยู่เสมอ และด้วยวิสัยทัศน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ซึ่งมีเป้าหมาย “พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ ต่อยอดสู่ระดับอาชีพ และสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศ” ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ตัวนักกีฬา แต่หมายถึงภาพลักษณ์องค์กรที่ต้องมีความเป็นสากลมากขึ้น

Advertisement

กกท. เล็งเห็นความสำคัญของการปรับปรุงตราสัญลักษณ์ประจำองค์กรให้มีความทันสมัยและมีแนวคิดที่สร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนโปรโมทแบรนด์กกท.ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ กกท.  ไดด้จัดการประกวดชิงเงินรางวัล 50,000 บาท เชิญชวนคนรุ่นใหม่หรือผู้ใหญ่ที่มีความคิดก้าวหน้า ร่วมออกแบบโลโก้ ที่สื่อถึงตัวตนของ กกท.ในยุคปัจจุบัน และเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนกับวงการกีฬา ก่อนจะได้ผลงานชนะเลิศผ่านการโหวตจากทั้งหมด 352 ชิ้น และนำไปผ่านกระบวนการพัฒนารูปแบบจนได้เป็นโลโก้ใหม่อย่างเป็นทางการ ที่จะนำมาใช้จริงในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

สำหรับ “ตราสัญลักษณ์ใหม่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย” ออกแบบโดย นายเกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล อายุ 39 ปี ในชื่อผลงานชื่อ SAT POWER โดยมีความหมายและแนวคิด ดังนี้

สัญลักษณ์ 3 ห่วง  สีแดงหมายถึงพลัง สีน้ำเงินหมายถึงความมั่นคงสง่างาม สปิริต สีเหลืองทองหมายถึงการบรรลุเป้าหมายและชัยชนะในการแข่งขัน ช้างชูงวง  หมายถึง ความแข็งแกร่งและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย

อักษร S (Sports)  เป็นรูปนักกีฬาหมายถึงการสนับสนุนในการขับเคลื่อนและพัฒนาในวงการกีฬาทุกมิติ

ตราสัญลักษณ์มีลักษณะการตวัดประสาน หมายถึงพลังแห่งความสามัคคี ความมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความสำเร็จ ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดไปอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โลโก้ใหม่ จะถูกนำไปเผยแพร่และใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาต่างๆ ซึ่งจะปรากฏเป็นเหมือนเครื่องหมายการันตีคุณภาพการแข่งขัน อาทิ โมโตจีพี งานวิ่งมาราธอน มหกรรมกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ และทัวร์นาเมนท์กีฬาอื่นๆ ที่ กกท. ให้การสนับสนุนครบทุกมิติ ตลอดจนบรรจุลงสิ้นค้าและของที่ระลึกของทาง กกท.