ไคซ์ ผนึกกำลัง ซีพีแรม เสริมแกร่งขอนแก่น MICE CITY

31

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KHONKAEN INTERNATIONAL CONVENTION AND EXHIBITION CENTER หรือ KICE) ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ซีพีแรม โดยนายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ของโครงการศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KHONKAEN INTERNATIONAL CONVENTION AND EXHIBITION CENTER หรือ KICE) ศูนย์ประชุมฯ ขนาดใหญ่แห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในเดือนธันวาคม 2560

โดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการอีกหนึ่งด้านสำคัญของโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้นำด้าน Food provider มาตรฐานโลก มาให้บริการมื้ออาหารหลักและมื้ออาหารว่าง คัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย เพียบพร้อมด้วยความปลอดภัย และให้คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ประชุมฯ ได้รับทั้งสินค้าและบริการที่ดีที่สุด รวมทั้งสามารถรองรับความต้องการของผู้จัดงานออแกไนเซอร์และหน่วยงานต่างๆที่เข้าใช้พื้นที่ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการของโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น มีความพร้อมการให้บริการที่ครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเสริมศักยภาพให้จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลาง ที่ก่อให้เกิดการค้า การลงทุน และโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลกที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ที่จะช่วยผลักดันให้ศูนย์ประชุมฯ KICE เป็นโครงการศูนย์ประชุมฯ อันดับหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดขอนแก่น ก้าวไปสู่การเป็นเมืองไมซ์ (MICE CITY) ที่สำคัญของประเทศไทยและมุ่งสู่ระดับสากล (International)