เป๊บซี่-โคล่า รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

13

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ (ซ้าย) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ให้กับ นางสาวเยาวลักษณ์ ยวงสร้อย (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เอเชียแปซิฟิค บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากองค์กรให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

Advertisement