คลิปพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของคนไทยให้สังคมรับรู้

7

กลุ่มสังคมคนซื่อสัตย์ เผยแพร่คลิปใหม่ล่าสุด “สวนสาธารณะ” พิสูจน์ความซื่อสัตย์ของคนไทยให้สังคมรับรู้

กลุ่มสังคมคนซื่อสัตย์ (Honest Society) จัดโครงการ “ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และกระตุ้นให้คนไทยกลับมาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ โดยได้มีการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งที่ผ่านมาได้เผยแพร่ไปแล้ว 3 คลิป ได้แก่ “รู้จักความซื่อสัตย์ไหม” “ใครเป็นคนซื่อสัตย์” และ “เก็บเงิน”

ล่าสุดได้ส่งคลิปในลำดับที่ 4 ที่มีชื่อว่า “สวนสาธารณะ” ออกมาเผยแพร่ เพื่อทดสอบความซื่อสัตย์ของคนไทยกันอีกครั้ง โดยเรื่องราวในคลิปได้มีการจำลองเหตุการณ์ให้คนที่มาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งซื้อน้ำด้วยการหยิบน้ำ จ่ายเงิน และทอนเงินด้วยตัวเอง โดยไม่มีคนเฝ้า แต่คอยดูพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอยู่ห่าง ๆ ว่าจะแสดงออกอย่างไร ซึ่งผลลัพธ์ก็ทำให้ชื่นใจ เพราะคนไทยจ่ายเงินและทอนเงินเองด้วยความซื่อสัตย์ นอกจากเงินจะไม่หายแล้ว เมื่อคำนวณค่าน้ำกับเงินที่ได้รับมา ยังมีเงินเกินมาด้วย

ผู้สนใจสามารถชมคลิปและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสังคมคนซื่อสัตย์ได้ที่ Facebook Fanpage: @HonestSocietyThailand