ผู้ถือหุ้น ECF ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย PP ระดมทุนนขยายธุรกิจ

57

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท (ที่ 4 จากซ้าย) นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ (ที่ 2 จากขวา )และ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2/2560 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (GeneralMandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 77,975,178 หุ้น พาร์ 0.25 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็ว ๆ นี้