กองทรัสต์ AIMCG มั่นใจ ทรัพย์สินไลฟ์สไตล์มอลล์ มีผลการดำเนินโดดเด่น

9

กองทรัสต์ AIMCG เข้าเทรดวันแรก มั่นใจศักยภาพทรัพย์สินไลฟ์สไตล์มอลล์มีผลการดำเนินโดดเด่น
หนุนผลตอบแทนที่ดี ชูประมาณการอัตราเงินจ่ายปีแรกประมาณ 8%

Advertisement

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ็มกรุ๊ป ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท หรือ AIMCG เปิดเผยว่า ได้นำหน่วยทรัสต์ของ ‘ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท หรือ AIM Commercial Growth Leasehold Real Estate Investment Trust’ (AIMCG) เข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) โดยมีความมั่นใจในคุณภาพทรัพย์สินไลฟ์สไตล์มอลล์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนทั้ง 3 โครงการ จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน

ทั้งนี้ กองทรัสต์ AIMCG มีมูลค่าลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรกรวมไม่เกิน 2,880 ล้านบาท โดยเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประเภทไลฟ์สไตล์มอลล์ ประกอบด้วย 1. โครงการยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี 2. โครงการพอร์โต้ ชิโน่ จังหวัดสมุทรสาคร บนถนนพระราม 2 (ขาออก) และ 3. โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ใจกลางทองหล่อ (ซอยสุขุมวิท 55) ซึ่งมีศักยภาพและความโดดเด่นที่แตกต่างกัน

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เอไอเอ็มกรุ๊ป กล่าวว่า ทรัพย์สินที่เข้าลงทุนทั้ง 3 โครงการ ล้วนเป็นโครงการที่มีคุณภาพ มีคอนเซปต์ที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้งตั้งอยู่บนทำเลที่มีความโดดเด่น และมีความหลากหลายทั้งในกรุงเทพและจังหวัดเศรษฐกิจ โดยโครงการยูดี ทาวน์ อุดรธานี เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ในย่านเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวจาก สปป. ลาว

โดยมีบริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด เป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการที่มีประสบการณ์สูงจึงเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี ส่งผลให้โครงการมีอัตราเช่าพื้นที่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ประมาณ 97% และมีผู้มาใช้บริการกว่า 2-5 หมื่นคนต่อวัน

ส่วนโครงการพอร์โต้ ชิโน่ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีบริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการ ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลติดถนนพระราม 2 (ขาออก) จึงเป็นจุดพักระหว่างเดินทาง (Rest Area) ที่ได้รับความนิยมจากผู้เดินทางสัญจรสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารท้องถิ่น (Food Oasis) และแบรนด์สินค้าชั้นนำ ภายใต้คอนเซปต์ Neighborhood Mall โดยจะมีการปรับปรุง Food Port ใหม่และเพิ่มร้านอาหารชื่อดังในย่านสมุทรสาคร เพื่อรองรับผู้พักอาศัยในชุมชนใกล้เคียงและคนท้องถิ่น ส่งผลให้มีอัตราเช่าพื้นที่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีประมาณ 84% และมีผู้ใช้บริการกว่า 4 พัน-1 หมื่นคนต่อวัน

ขณะที่โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ทองหล่อ พัฒนาโดยบริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ที่มีทำเลที่โดดเด่น ตั้งอยู่ใจกลางซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง โดยโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด เป็นแหล่งรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยมีอัตราเช่าพื้นที่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีเต็ม 100% และมีจำนวนผู้มาใช้บริการกว่า 300 – 1,500 คนต่อวัน

นายสิทธิไชย มหาคุณ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การลงทุนในกองทรัสต์ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งนี้กองทรัสต์ AIMCG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อรอบปีบัญชี ซึ่งประมาณอัตราเงินจ่ายในปีแรกตามประมาณการงบกำไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์

สำหรับงวด 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563) ตรวจสอบบัญชี จะอยู่ที่ประมาณ 8% อ้างอิงจากราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ 10 บาทต่อหน่วย นอกจากนี้กองทรัสต์ AIMCG ยังบริหารจัดการโดยเอไอเอ็มกรุ๊ป ที่มีประสบการณ์ในการบริหารกองทรัสต์โดยตรง โดยเชื่อว่ากองทรัสต์ AIMCG จะสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว