5 วิธีคิด ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

23

ประเทศไทย กำลังพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองใหม่ของคนทำงานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัย ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จำเป็นต้องมีทักษะและวิธีคิด ที่ต้องมีทั่งอารมณ์และเหตุผล ดังนี้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เปิดเผยว่า 5 ทักษะที่คนรุ่นใหม่ต้องมีในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1. คิดครีเอทีฟ (Creative) มีควาสามารถในการคิดนอกกรอบได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดในโจทย์ที่ได้รับเพียงอย่างเดียว 2. คิดแก้ปัญหาซับซ้อน (Complex Problem Solving) เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เพื่อแก้ปัญหาตรงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. คิดแบบมีวิจารณญาณ และตัดสินใจเป็น (Critical Thinking + Decision) คิดอย่างมีเหตุมีผล และสามารถตัดสินใจได้บนเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ต่างออกไป 4. บริการด้วยใจ (Service Orientation) พร้อมให้ความช่วยเหลือ และนำเสนอคุณค่าให้ลูกค้าด้วยใจบริการ และ 5. มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เท่าทันอารมณ์ตัวเอง เข้าใจอารมณ์คนอื่น และจัดการได้อยู่หมัด

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA กล่าวว่า ซีอีเอให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านการดำเนินโครงการ “ครีเอทีฟ แคเรียร์ ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์” (Creative Career) ซึ่งในปี 2562 นี้จัดขึ้นเป็นปีแรก ภายใต้แนวคิด ยังเวิร์ค (#Youngเวิร์ค) กิจกรรมค้นหาตัวตนของน้องๆ วัยมหาวิทยาลัย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจ และมองเห็นโอกาสในสายงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเป็นนักสร้างสรรค์อิสระ พนักงานประจำ และเจ้าของกิจกรรม ตลอดจนสร้างโอกาสการจ้างงานสำหรับนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาผ่านรูปแบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างสรรค์ใน 2 วันกับ 3 กิจกรรมหลัก

• ครีเอทีฟ ทอล์ค (Creative Talk) การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองเกี่ยวกับการเป็นนักสร้างสรรค์ในยุคใหม่ ที่มีทั้งโอกาสและความท้าทาย โดยมีกูรูมากประสบการณ์ที่พร้อมแชร์เทคนิคและออกแบบชีวิตจำนวนมาก อาทิ คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ (โหน่ง) ผู้ก่อตั้งธุรกิจสื่อเดอะสแตนดาร์ด (The Standard) คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี นักเขียน นักคิด เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ ท้อฟฟี่ แบรดชอว์ ฯลฯ

• ครีเอทีฟ เวิร์คชอป (Creative Workshop) การเวิร์คชอปกระบวนการคิดและการทำงานที่จำเป็นต่อเส้นทางการทำงานสร้างสรรค์ ร่วมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมพาน้องๆ เปิดโลกธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ อาทิ Base Playhouse ค่ายธุรกิจและทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ ฯลฯ

• ครีเอทีฟ จ็อบ คลินิก (Creative Job Clinic) การไกด์แนวทางประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อไขข้อสงสัยอย่างตรงประเด็น จากกูรูในวงการทั้งนักคิด ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และหน่วยงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆ อาทิ ฟีโนมีน่า (Phenomena) บริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ของคนไทย ยิ้มเสมอ (YIMSAMER) บริษัทผลิตผลงานมัลติมีเดียในเชิงอินสตอลเลชัน (Installation) และวิชวลเอฟเฟค (Visual Effect) ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละพื้นที่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ถนนเจริญกรุงโทรศัพท์ 02-105-7441 ต่อ 136, 187 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.) อีเมล์ creativeprogram@cea.or.th เว็บไซต์ www.facebook.com/mini TCDC หรือ #creativecareer2019 #youngเวิร์ค